#MÅGÅ

Photo by hanya kumuh Det er lite som skal til for å skape bedring…5 minutters gange i frisk luft, og kroppen registrer allerede en bra endring. Føttene er vår beste transport, la bilen stå, dropp bussen også. Når du etablerer en gå-rutine, kan du øke uke for uke. Uten tvil, det er mulig, beina får deg …

Bad conscience?

Get rid of unfounded, chronic guilt? If you learn the difference between healthy and unhealthy guilt, you can handle bad guilt better. Getting rid of unhealthy emotions requires a change in the basic conditions. «I’m just like that,» some claim. If you bother yourself with a bad conscience for no reason, it is the opposite …

mobbing

Mobbingmiljøer begynner der krenkende og sårende handlinger ikke stoppes av DE som er tilsted. Risiko for at mobbing oppstår i miljøer hvor aksepten for å gjøre narr av andre aksepteres. I et skolemiljø eller blant kolleger, utvikler det seg klikkdannelser, hvor små situasjoner får utvikle seg til langvarig mobbing av en eller flere offer. En …

Dårlig skyldfølelse

Bli kvitt grunnløs, kronisk skyldfølelse? Lærer man seg forskjell på sunn og usunn skyldfølelse, kan man håndtere dårlig skyldfølelse bedre. Å bli kvitt usunn følelser, krever forandring i grunnforholdene. «Jeg er bare sånn», hevder noen. Plager man seg selv med dårlig samvittighet uten grunn, er det omvendt av det du bør gjøre. Sånn oppførsel holder …

_Nullvisjon

AKUTT BEHOV for nytenkning – innen selvmordsforebyggingForfatter: Eli Wæhre Høsten 2018 ble Helse og Sosialpolitisk forum i Rødt Trondheim etablert, og temaet selvmordsforebygging dukket opp veldig fort. Noen hadde mistet nære ved selvmord, mens andre er tett på problemstillingen i sin kliniske hverdag. Temaet er alvorlig og fortjener vår største oppmerksomhet. Vi spør oss om årsak …

ERFARINGSMEDARBEIDEREN

«Hva er en erfaringsmedarbeider? Skal de ansettes i et helseforetakeller i organisert, eller frivillig virksomhet.» Dag Øivind Antonsen: «Tidligere pasienter bør arbeide i helsevesenet, slik at erfaringene med tjenesten blir tatt til følge i daglig og direkte utøvelse av tilbudet.  Det vil gi en ny dimensjon i utvikling av tjenestene. Med daglig innspill og justeringer utvikles …

Nullvisjonen

AKUTT BEHOV for nytenkning innen selvmordsforebygging Av – Dr Eli Wære Forumet for Helse og Sosialpolitikk i Rødt i Trondheim, jobber med et tema som tidlig ble en aktuell sak, nemlig selvmordsforebygging. Noen hadde mistet nære ved selvmord, mens andre var tett på problemstillingen i sin kliniske hverdag. Temaet er alvorlig og fortjener vår største …

_SELVMORDSTALL

Selvmordstallene har ikke gått ned de siste 20 åra, til tross for handlingsplaner, og økt kompetanse. Forskning forteller oss at selvmord skjer i hele samfunnet, og en prosentandel har adresse i psykiatrien. Samfunnsmessige og de sosialeforhold er hovedårsak til at raten ikke går ned. I Norge åpnet et nasjonalt program for forebygging av selvmord i …