_Samtykkekompetanse

All helsehjelp skal baseres på samtykke fra pasienten, pasienten har grunnleggende rett til å si ja eller nei til hjelpen. Samtykkekompetanse handler om pasientens evne til å forstå hva han faktisk sier ja eller nei til. Den ansvarlige for helsehjelpen, skal vurdere om pasienten har samtykkekompetanse. Vårt nøye konstruerte regelverk som skal beskytte oss brukere …

Solidaritet

Tiden vi står i, gir en tydelig beskjed til mennesker på jorden. «Gå på rommet ditt, bli der og tenk over hva du driver med?» Sånn som du snakker til en trassig 8-åring. Viruset angriper helsevesen, arbeidsplasser, og vår fysiske frihet. Viruset forflytter seg «gjennom» oss, og for hver dag mottar vi ny informasjon om …