_KRONSTAD DPS

Være erfaringskonsulent under en pandemi.. Å ha erfaringskonsulenter i tjenestene er viktig og nødvendig. Også under en pandemi. Kanskje spesielt da. Mennesker som før slet med å komme ut av isolasjon har blitt tvunget til mer isolasjon. De fleste lavterskeltilbud er nede og mange kjenner på motløshet, angst og ensomhet. Mer en noen gang trenger …

BRUK ERFARINGSKONSULENT

«Erfaringskonsulenter spiller en viktig rolle forsamhandlingskultur og fremmer brukerrolleni psykiatrisk helsevesen. Ønsker man å styrke brukernes nettverk og bruk av individuell plan, er det klokt å rådføre seg med en erfaringskonsulent.» Helsedirektoratet, systemet, brukere og de som utformer lovverket til helsesystemet, har lenge vist tydelighet ovenfor pasientgrupper som bør tilbys verktøy for å administrereegen helsesituasjon: …

_Skifte spor?

I Norge har selvmordsraten doblet seg i løpet av en 20-årsperiode frem til 1988. Markante endringer skjedde i andre land. I Sør-Korea økte raten fra 11 til 30 per100 000 per år i perioden 1993–2009, i Estland falt raten fra 30 til 18 i årene 2000–15. Hvorfor slike store endringer oppstår, har vi lite kunnskap om. Siden …