_Anxiety

«First of all, understand this; others don’t look down on you, if they understand that you’re nervous. Do you think you’d lookdown on someone because you see their nervousness? To gain control of the anxiety, you should record the worst episodes, the «triggers» themselves,and create a hedging strategy. Eventually, it gets easier to push the …

Anne Blindheim

Intervju publisert før pandemien, handler omAnne Blindheim som nå jobber som erfaringskonsulent ved forskningsavdelingen for psykiatrisk klinikk Sandviken. Solveig B Rob beskriver Anne, da hun jobbet: som erfaringskonsulent hos Medikamentfrie behandlingsforløp for Kronstad DPS «Anne er en fargerik dame, og har et godt hjerte. Hun er klok og er god å prate med.Hun gir gode …

_Samtykkekompetanse

All helsehjelp skal baseres på samtykke fra pasienten, pasienten har grunnleggende rett til å si ja eller nei til hjelpen. Samtykkekompetanse handler om pasientens evne til å forstå hva han faktisk sier ja eller nei til. Den ansvarlige for helsehjelpen, skal vurdere om pasienten har samtykkekompetanse. Vårt nøye konstruerte regelverk som skal beskytte oss brukere …

LOVEN OM MOBBING

Rektor har ansvar for sette inn rutiner som utarbeides, og sikre kompetanseutvikling og et godt læremiljø. … Skolen skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidest. Opplæringslov kapittel 9a, om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det “… …

Magisk øyeblikk:

Hvordan er det å jobbe med barn, kontra voksne?I møte med barn og ungdom og deres pårørende er det viktig åvære til stede med ” hele seg”, som sykepleier må man bruke alle sansene for å kunne observere og gi god sykepleie. Når jeg kommuniserer med barn er det viktig å ha bakgrunnskunnskap om barns …

Trivselssykepleier

«Som nyutdannet barnesykepleier ble Mads oppmerksom på atriet i det nyåpnede Kvinnebarnsenteret på St.Olav, «- her er det mulig å lage en utekino» tenkte han.« I september 2007 arrangerte han sammen med Kosmorama den store Film og Kinodagen. Barnekreftforeningen hørte om prosjektet og tilbød han stilling som aktivitør. Mads Bøhle er takknemlig for muligheten han fikk til …