_Angst

aksepter angsten “Aller først, forstå dette; andre ser ikke ned på deg, fordi om de ser at du er nervøs. Tenk over det, ville du selv sett ned på noen fordi de virket nervøse?” For å få kontroll over angsten, bør man registrere de verste episodene, selve “utløserne”, og lage en sikringsstrategi. Etterhvert blir det […]

LOVEN OM MOBBING

Rektor har ansvar for sette inn rutiner som utarbeides, og sikre kompetanseutvikling og et godt læremiljø. … Skolen skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidest. Opplæringslov kapittel 9a, om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det “… […]

Trivselssykepleier

“Som nyutdannet barnesykepleier ble Mads oppmerksom på atriet i det nyåpnede Kvinnebarnsenteret på St.Olav, «- her er det mulig å lage en utekino» tenkte han.“ I september 2007 arrangerte han sammen med Kosmorama den store Film og Kinodagen. Barnekreftforeningen hørte om prosjektet og tilbød han stilling som aktivitør. Mads Bøhle er takknemlig for muligheten han fikk til […]

Vistors

EKMAGASINET.NO’s vision is to increase your “mental muscles:” = reading and getting advice about real life mental challenges. New website analysis April 2021: Health articles every month, surprising response, a magazine with high readingnumbers that inspires all our contributors. We give readers high professional quality, and spend time putting together sober health material with relevant […]

Bad conscience?

Get rid of unfounded, chronic guilt? If you learn the difference between healthy and unhealthy guilt, you can handle bad guilt better. Getting rid of unhealthy emotions requires a change in the basic conditions. “I’m just like that,” some claim. If you bother yourself with a bad conscience for no reason, it is the opposite […]

Besøkstall

EKMAGASINET.NO visjon er å øke dine “mentale muskler:” =erfaringskompetanse i praksis. Ny nettstedsanalysen 29 desember:Helse artikler hver måned, overraskende respons, et magasin med høye lesertall som inspirerer bidragsyterne. Vi gir leserne høy faglig kvalitet, og bruker tid på å sette sammen nøkternt helsestoff med relevant tematikk. Kunnskapsbasen lager ca 12 publiseringer i året. Frivillig prosjekt […]