En metafor er språklige uttrykk eller billedspråk, som vi bruker med en overført betydning.
Vi snakker eller skriver om en ting for å uttrykke noe helt annet. En metafor er en sammenligning
der sammenligningsordet ikke er med.

Ofte er metaforen en «språkblomst» til pynt ved høytidelige anledninger, eller noe spesielt for diktere
eller retorikere (talere).
I virkeligheten er metaforen en del av hverdagsspråket. I psykiatrien handler ofte språkbildene
om å gå i stykker innvendig, at man føler seg revet i tusen biter. Som en murvegg når den spekker,
det er ingen vits å lime det sammen, for det blir aldri sånn som det var. Sånn har psykiatrien
tenkt om sine pasienter i lange tider, mange har unngått
å spre håp eller forventning til et fullverdig liv.
Så hvem kan faktisk stille den dommen? «Jeg spør deg, du kan svare i kommentarfeltet….»

Der h kan erfaringskonsulenten komme på banen, for å knuse myter, om
de innlagte i psykiatrien. De må få samme eierforhold til håpet og et fullverdig liv.
Heldigvis, så falmer denne myten nå, det ser ut som den holder på å bli «ugyldig».
Men fortsatt møter mange pasienter  med rus og psyke stigma. De forteller at de opplever
en annerledes mottagelse og «kjemi», at føles veldig nedlatenhet.
Men i det store og hele, så går samfunnet altså i riktig vei. Ja, sånn generelt tror vi, de fleste i
helsevesenet tenker annerledes om pasienter som gjennomgår psykiatrisk behandling idag.
Kontra hvis man ser 10 år tilbake, eller ihvertfall bedre enn før millenium?
Vi som holder øye med ek-feltet vet det er skjer mer og i større omfang i noen fylker.
Vi kan nevne Bergen.

De som er rusavhengige, forteller dystre historier,at de møtes med hevede bryn og nedlatende pleiere. 
Det gjør meg trist å vite at de ikke får en god dialog når de søker krisehjelp på legevakta. 
Det vil nok ta mennesker mange generasjoner og få satt på plass nye verdige holdninger.
Derfor er vi avhengig av erfaringskonsulenter, de har med seg noen koder som kan bidra til raskere omstilling,
de er jo ikke utplasserte som maskoter for systemet. Deres største oppgave er sannsynlig endringsarbeid.  

 

Sånn at du og jeg skal kunne tørre å legge våre knuste sjeler i deres hender.

Metaforer er avgjørende for et godt språk, og metaforene bidrar faktisk til at elever lærer begrep
raskere, at det kan «gå et lys opp for dem», Knuste hjerter, eller en knekt mental helse, er et bildespråk
for psykisk plager. Vi fortelles at vi må være realister, ikke ha for stor tru på fremtiden. Når jeg hører det,
er jeg veldig glad for brukerstemmen. Sammen med erfaringskompetanse, skal det bli det riktig implementert.
Vi skal bygge inn bedre holdninger til psykisk helse, likt med det de fleste mennesker opplever i somatikken.

«Psykisk helse handler  om hvordan du oppfatter deg sjøl og andre, hvordan du har det i hverdagen
og hvordag du takler utfordringer. «

Helse og sosial politisk forum er redaksjonelt ansvarlig for pamfletten,
med tittelen:   «Trekk erfaringskonsulenten inn.»

Med den ønsker vi å danne et bredt og godt grunnlag for samarbeid med alle som har erfaringskompetanse som
verktøy i psykisk helse/rus arbeid. Vi ønsker å vise både mangfold og en offentlig presentasjon av hvordan jobben bidrar til
holdningsarbeid og mindre stigma i helsevesenet. Erfaringsrollen kan ha flere frontfokus, og setter lys på utfordringer
i psykisk helse og rus feltet. Et annet viktig område som de også de er flinke på, er å styrke de pårørende.
For mange erfaringskonsulenter er jo pårørende selv. Mange ulike forbedrings felt som bidrar til hjelpe systemet.
For det er på høy tid å  få «knekt» flere sosiale koder». Solide fortrinn vi ser vokse frem i erfaringsarbeid over tid.
Rødt har tatt en større rolle i å produsere noe håndfast om dette arbeidet, en Pamflett som vi deler ut på stand.
Det synes helse og sosial politisk forum er bra prioritet.  Å belyse et felt som virkelig kan få frem god ressursutnyttelse i samfunnet.

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *