#MÅGÅ

Photo by hanya kumuh Det er lite som skal til for å skape bedring…5 minutters gange i frisk luft, og kroppen registrer allerede en bra endring. Føttene er vår beste transport, la bilen stå, dropp bussen også. Når du etablerer en gå-rutine, kan du øke uke for uke. Uten tvil, det er mulig, beina får deg […]

_BAGASJEN

Alle mennesker trenger å bli sett, det må skje individuelt. Alle har baggasje, får den trøbbel eller skade, må den få en helsesjekk. “La en grundig psykologisk analyse, bli obligatorisk i en krise. I oppvekst og i menneskelige relasjoner, kan det skje at “sekken” renner full.Flere faktiske opplevelser, som vi ikke kontrollerer.Noen er robuste fra […]

Bad conscience?

Get rid of unfounded, chronic guilt? If you learn the difference between healthy and unhealthy guilt, you can handle bad guilt better. Getting rid of unhealthy emotions requires a change in the basic conditions. “I’m just like that,” some claim. If you bother yourself with a bad conscience for no reason, it is the opposite […]

Psykisk helsevennlig samfunn

Forebygging er, rimeligere enn tonnevis behandling Barns psykiske helse påvirkes lettere enn voksnes. Å gi omsorgspersoner og barn tidlig, forebyggende hjelp kan redusere generelle forekomst av psykiske lidelser i samfunnet. Har vi riktig hjelp på plass for barn og ungdom tidlig, kan samfunnet sanke positiv gevinst i generasjoner. Barn og unges psykiske helse, og vern […]

BRUK ERFARINGSKONSULENT

“Erfaringskonsulenter spiller en viktig rolle forsamhandlingskultur og fremmer brukerrollen i psykiatrisk helsevesen. Ønsker man å styrke brukernes nettverk og bruk av individuell plan, er det lurt å ta rådføre seg med en erfaringskonsulent.” Helsedirektoratet, systemet, brukere og de som utformer lovverket til helsesystemet, har lenge vist tydelighet ovenfor pasientgrupper som bør tilbys verktøy for å […]

Dårlig skyldfølelse

Bli kvitt grunnløs, kronisk skyldfølelse? Lærer man seg forskjell på sunn og usunn skyldfølelse, kan man håndtere dårlig skyldfølelse bedre. Å bli kvitt usunn følelser, krever forandring i grunnforholdene. “Jeg er bare sånn”, hevder noen. Plager man seg selv med dårlig samvittighet uten grunn, er det omvendt av det du bør gjøre. Sånn oppførsel holder […]