TREKK ERFARINGSKONSULENTEN INN

Erfaringskonsulenter kan spille en viktig rolle for å fremmesamhandlingskultur og forbedre brukermedvirkning i psykiskhelsetjeneste. Ta de gjerne med på råd for å styrke brukernes nettverk eller for riktig bruk av individuell plan. Helsedirektoratet, systemet, brukere og de som utformer lovverket til helsesystemet, har lenge vist tydelighet ovenfor pasientgrupper som bør tilbys verktøy for å administrere […]

Kronisk skyldfølelse

På tide å kvitte seg med grunnløs, kronisk skyldfølelse? Lærer man seg forskjell på sunn og usunn skyldfølelse, blir man bedre til å håndtere dårlig samvittighet Å bli kvitt usunn følelser, krever forandring i grunnforholdene. “Jeg er bare sånn”, hevder noen. Plager man seg selv med dårlig samvittighet uten grunn, er det omvendt av det […]

SJEKK BAGASJEN

Mennesker må sees individuelt, behandlere skal fokusere på “baggasjen” mennesker bærer. Hver historie gir grunnlag for en psykologisk analyse.Helsa preges av oppvekst, menneskelige relasjoner og hendelser, som vi ikke alltid styrer selv.Menneskets sosiale utvikling skjer gjennom relasjonelle livsfaser. Noen skjøre, andre med tung baggasje» Psykiatrien har enarbeidslinje med høy grad av effektivisering uten individuell tidsramme. […]

Februar

Pasient- og brukerrettighetsloven § 1-1.Formål Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for […]