Når det blir mørkt…

Fredag 31 mai kom dyster statistikk for 2023, i et nyhetsinnslag fra
organisasjonen LEVE, (etterlatte av selvmord) du kan se intervjuet på
God morgen Norge. Aktive medlemmer fikk epost av general sekretær Knut Ulland,
som skrev om nedslående nyheter, og EKmagasinet er nødt til å dele nyheten med dere.
Samfunnet må mobiliseres, nå trengs et sterkt og samfunnsengasjement:
I Leve jobbes det iherdig i alle fylker jobber, det blir stadig mer viktig informasjon.
Et arbeid som må inn til alle systemer i samfunnet vårt.

Selvmord rammer nemlig alle samfunnslag, og de vonde krisene hos de som velger å gå bort
MÅ vi få mer kunnskap om. De berørte må høres, samfunnet må kjenne til historien om de som
blir etterlatt.
De står igjen med åpne sår: og et langt sorgarbeide…

Som mange av dere har fått med dere, så kom det nylig nye tall med oversikt over dødsårsaker i 2023.
693 personer døde selvmord i 2023. Dette er 70 personer flere enn året før og er de høyeste
selvmordstallene siden 1988.
Dette er vonde tall og en påminnelse om hvorfor vi finnes, og den viktige jobben vi har å gjøre i LEVE.
I forbindelse med tallene som kom denne uka, hadde Leve følgende kommentarer til norsk presse.
«Det smerter oss å høre om økningen i antall selvmord i 2023.
Vår dypeste medfølelse går til alle de som har mistet en nær.
De underliggende årsakene til selvmord er mange og sammensatte,
men kan ofte spores tilbake til faktorer som psykisk uhelse, utenforskap,
opplevde tap og økonomiske kriser.

En kritisk faktor er også mangelen på åpenhet og den rådende skammen
og tabuet som hindrer mennesker i å søke den hjelpen de trenger.»
Løsning:
Berøringsangsten må ned, spesielt fra politikere som må utforme praktisk politikk som redder liv.
Vi må gjøre mer av det vi vet virker. Det finnes en handlingsplan for selvmordsforebygging med
61 gode tiltak men det følger lite penger med tiltakene.
Alle kommuner må gi tilbud om rask psykisk helsehjelp. Dette finnes kun i 70 av 357 kommuner.
Dette er spesielt viktig for å nå menn som har høyere terskel for å be om hjelp.
Det dør fire ganger så mange i selvmord som i trafikken, men det finnes ikke oppfølging av hvert
enkelt selvmord som det gjøres i trafikken. De har klart å få ned trafikkdødeligheten, det er på høy
tid at hvert selvmord følges opp slik at vi kan lære av det og redde liv.
50 prosent av de som tar sitt eget liv har hatt kontakt med psykisk helsevern det siste året.
Overgangen mellom psykisk helsevern og hverdager i hjemkommunen må styrkes og gjøres bedre.
Det har nettopp kommet helt ferske og gode retningslinjer fra Helsedirektoratet.
I disse retningslinjene brukes formuleringen «bør» og ikke «skal».
Vi i LEVE mener at retningslinjene SKAL følges. Dette vil redde liv.
Vi er skuffet over at tallene ikke kommer fortløpende og tidligere slik at det er
mulig å fastslå årsaken – for å kunne sette inn målrettede tiltak. Vi har bedt om
en granskingskommisjon som skal undersøke hvert selvmord. Dette vil gjøre arbeidet
med å forebygge lettere og bedre.
693 personer døde i selvmord i 2023. Dette er 70 personer fler enn året før og
de høyeste selvmordstallene siden 1988. leve.no
Se et sterkt intervju på TV2 fra 31.mai, med Knut Ulland.
Takk til Knut for et godt intervju på TV2, i God morgen Norge.
Tusen takk til alle i Leve familien, dere gjør en sterk innsats på et mørkt tema!
Dere bidrar daglig til å skape åpenhet rundt noe som koster samfunnet mange liv!
Det står det respekt av.
Takk til General sekretær Knut og hans mannskap!

Du vil kanskje også like...