Helsemagasinet -helhetlig fokus på helsa, med artikler som “løfter opp” uhelsa. Kontinuerlig på jakt etter bra metoder for god søvnhygiene. Produsere 12 samfunnsartikler i 2021 av helseskribenter,
basert på fakta og forskning. Våren handler om utenforskap og høsten tar for seg søvn.

– “Vi trenger et samfunn som tåler mer, at mennesker er annerledes.
Å motarbeide stigmatisering og fordommer mot mennesker med 
psykososial funksjonshemning, er veldig VIKTIG. “

Media skal unngå dramatiske og generelle koblinger mellom vold og psykiske lidelser. 
de som utsettes for tvang skal ha klageinstanser som fungerer. 
Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse. 

Mobbing og utenforsak er fokuset våren 2021, vi har snakket med lærerstudent, lærer, og Dr.grads psykolog i Mot, lest Masteroppgaver om mobbing. Sammen med Leve har magasinet agendaen på nullvisjon forselvmord. Det krever et bredt samfunns fokus.
Siden mai 2019 har vi publisert artikler innen psykisk uhelse. September – selvmordsforebyggingsdagen 10.09.2019 arrangerte Leve i Statens hus, med proffessor Hjelmeland sitt foredrag.
Magasinets ønsker at samfunnet blir mere humanitært, at stigmatiseringen stilner og inkludering øker.
Magasinet trenger innspill og skribenter som kan gi leserne innsikt i konskevenser av utenforskap.

“Erfaringskonsulentrollen jobber med ulik styrke i Norge. Ulik sykehuskultur og holdning til de med psykisk uhelse forklarer noe. Måleverdien av erfaringskompetanse har derfor mottagelse i Norge.
Noen kommuner har opplevd tilpassningen ressurskrevende, i stedet for å gevinsten. Der prosjektene struktureres igjennom bemanningsbyråer, har det beveget seg lite. Eksponering av egen helse i arbeidsoppdrag, bør forbydes i løsarbeid. At prosjektet fikk ulik forståelse, ble de involverte aldri informert.
Erfaringskompetanse må struktureres på systemnivå, slik at erfaringsverdien oppnås, på alle nivå. Konklusjonen blir, skal erfaringskunnskap være verktøy i helsevesenet, må implementeringen skje nasjonalt. Ekmagasinet følger rollens utvikling i landet og verdien det tilfører psykisk helsevern.»

EKMAGASINET er tidligere erfarinsgkonsulenter.org som startet en blogg for erfaringskompetanse og erfaringskonsulentrollen.
ET KONTINUERLIG HUMANITÆRT PSYKISK HELSEPROSJEKT.