Magasin

Spread the love

Helsemagasin med fokus på psykisk god aktivitet, kognitive teknikker, fremme god søvnhygiene.

– «Vi trenger et samfunn som tåler mer, at mennesker er annerledes.
Det å motarbeide stigmatisering og fordommer mot mennesker med 
psykososial funksjonshemning, er svært VIKTIG. «

Media må unngå dramatiske og generelle koblinger mellom vold og psykiske lidelser. 
de som blir utsatt for tvang må ha klageinstanser som fungerer. 
Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse. 

Et variert påfyll, ting som skjer, og tips om rutiner som kan justere kroppen i bedre retning. Reportasjer og kronikker fra mennesker med erfaringsbaserte historier.
Kultur som løfter & bærekraftig livsstil. Siden oppstart i mai 2019 har vi publisert artikler om ulike temaer innen psykisk helse. September – selvmordsforebyggingsdagen 10.09.2019
Vi vil jobbe for et mer humanitært samfunn som er anti til stigmatisering, og for inkludering. så ta gjerne kontakt med redaksjonen. Vi publiserer ditt bidrag hvis det passer magasinets plattform.

EKMAGASINET overtar nettsiden erfarinsgkonsulenter.org som ble etablert i 2017 som informasjonsplattform for erfaringskompetanse og erfaringskonsulentrollen.
ET HUMANITÆRT PSYKISK HELSEPROSJEKT.

«Erfaringskonsulentrollen blir svært ulikt implementert i Norge, og resulterer i et ujevnt helse tilbud Det trengs satsing helhetlig i landet, ekmagasinet ønsker å jobbe for lik aksept for pioner rollens mottagelse i hele landet.  Ubalansen i bruk og holdning til erfaringskompetanse slår negativt ut både for brukerne og behandlingsapparatet i psykiatrien.»