Helsemagasinet -helhetlig fokus på helsa, som vil dele artikler som kan bedre «uhelsa». Etter valget ser vi på ulik metoder og råd som styrker søvnhygienen.
Magasinet deler 12 samfunnsartikler i 2021 av helseskribenter,
basert på fakta og forskning. Årets hovedsatsing er om fenomenet utenforskap og å få et bedre søvnbilde.

– “Vi trenger et samfunn som tåler at mennesker er annerledes.
Å motarbeide stigmatisering og fordommer mot mennesker med 
psykososial funksjonshemning, er veldig VIKTIG. “

Media skal unngå dramatiske og generelle koblinger mellom vold og psykiske lidelser. 
de som utsettes for tvang skal ha klageinstanser som fungerer. 
Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse. 

Ekmagasinet har snakket med lærerstudent, lærere, og Dr.grads psykolog i Mot, og lest flere Masteroppgaver om mobbing. Sammen med Leve har magasinet agendaen på nullvisjon forselvmord. Det krever et bredt samfunns fokus.
Siden mai 2019 har vi publisert artikler innen psykisk uhelse. September – selvmordsforebyggingsdagen 10.09.2019 arrangerte Leve i Statens hus, med proffessor Hjelmeland sitt foredrag.
Magasinets streber for et mer humanitært samfunn, hvor stigmatisering blir mindre og inkludering øker.
Magasinet tar imot innspill og skribenter somøker lesernes innsikt og kunnskap om utenforskap.

“Erfaringskonsulentrollen jobber med ulik styrke i Norge. Vi vet at forskjellig sykehuskultur og holdninger til psykisk uhelse forklarer noe. Resultater og utvikling av erfaringskompetanse har varierende resultat i Norge.
Noen kommuner har opplevd tilpassningen ressurskrevende, i stedet for å gevinsten. Der hvor prosjektene styres av bemanningsbyråer, beveger prosjektet seg svært lite. Eksponering av egen helse i arbeidsoppdrag, bør forbydes i løsarbeid. At prosjektet fikk ulik forståelse, ble de involverte aldri informert.
Erfaringskompetanse må struktureres på systemnivå, slik at erfaringsverdien oppnås, på alle nivå. Konklusjonen blir, skal erfaringskunnskap være verktøy i helsevesenet, må implementeringen skje nasjonalt. Ekmagasinet følger rollens utvikling i landet og verdien det tilfører psykisk helsevern.»

EKMAGASINET er tidligere erfarinsgkonsulenter.org som startet en blogg for erfaringskompetanse og erfaringskonsulentrollen.
ET KONTINUERLIG HUMANITÆRT PSYKISK HELSEPROSJEKT.