_KRONSTAD DPS

Være erfaringskonsulent under en pandemi.. Å ha erfaringskonsulenter i tjenestene er viktig og nødvendig. Også under en pandemi. Kanskje spesielt da. Mennesker som før slet med å komme ut av isolasjon har blitt tvunget til mer isolasjon. De fleste lavterskeltilbud er nede og mange kjenner på motløshet, angst og ensomhet. Mer en noen gang trenger […]

_Angst

aksepter angsten “Aller først, forstå dette; andre ser ikke ned på deg, fordi om de ser at du er nervøs. Tenk over det, ville du selv sett ned på noen fordi de virket nervøse?” For å få kontroll over angsten, bør man registrere de verste episodene, selve “utløserne”, og lage en sikringsstrategi. Etterhvert blir det […]

#MÅGÅ

Photo by hanya kumuh Det er lite som skal til for å skape bedring…5 minutters gange i frisk luft, og kroppen registrer allerede en bra endring. Føttene er vår beste transport, la bilen stå, dropp bussen også. Når du etablerer en gå-rutine, kan du øke uke for uke. Uten tvil, det er mulig, beina får deg […]

_RECOVERY

Recovery tar utgangspunkt i brukerensønsker, hva betyr recovery? Recovery er en filosofisk holdning som fokusere på muligheter. Tjenester med recoveryorientering i psykisk helse og rus tilbyr mennesker å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. NAPHA skriver på nettsiden at selvbestemmelse og selvstyring er sentralt i recovery-prosessen. Sentralt i bedringsprosessen er myndiggjøring, […]

_BAGASJEN

Alle mennesker trenger å bli sett, det må skje individuelt. Alle har baggasje, får den trøbbel eller skade, må den få en helsesjekk. “La en grundig psykologisk analyse, bli obligatorisk i en krise. I oppvekst og i menneskelige relasjoner, kan det skje at “sekken” renner full.Flere faktiske opplevelser, som vi ikke kontrollerer.Noen er robuste fra […]

Bad conscience?

Get rid of unfounded, chronic guilt? If you learn the difference between healthy and unhealthy guilt, you can handle bad guilt better. Getting rid of unhealthy emotions requires a change in the basic conditions. “I’m just like that,” some claim. If you bother yourself with a bad conscience for no reason, it is the opposite […]

Besøkstall

EKMAGASINET.NO visjon er å øke dine “mentale muskler:” =erfaringskompetanse i praksis. Ny nettstedsanalysen 29 desember:Helse artikler hver måned, overraskende respons, et magasin med høye lesertall som inspirerer bidragsyterne. Vi gir leserne høy faglig kvalitet, og bruker tid på å sette sammen nøkternt helsestoff med relevant tematikk. Kunnskapsbasen lager ca 12 publiseringer i året. Frivillig prosjekt […]