tenker vi ikke over der og da,
hvorfor stoppa toget?

det er det mange grunner til…..

Forsinka tog hindre folk å komme tidsnok til jobb,
eller at man mister flyet man skal reise med videre.
Det siste vi eventuelt tenker, er at nå,
skjedde en ulykke, at noen ikke overlevde.
Forsinkelser som gjør stor inngripen på togene,
er når mennesker begår selvmord.

Vi var på reise, da vi fikk en smertefull
beskjed, via Facebook. Der hadde Laura skrevet
at Jeremy var død! Han tok sitt liv.

Det var i Liverpool, i 2018, en februarmorgen, denne 
svær så triste beskjed lyste på mobilskjermen.  
Vi skulle se kampen mellom Liverpool mot Westham,
jeg husker at Liverpool vant. Vi klarte å glede oss
litt, men det var blitt et faktum, vår
familie var familie var rammet for 3 gang.

Linken mellom Jeremy og jernbanen er klar for oss
som kjente ham, for Jeremy var lidenskapelig opptatt av
gamle lokomotiv.
Likevel , valgte han togskinnenne som siste «avgang,»
vi ante ingenting, ikke et rødt flagg hadde han gitt.
En umistelige venn, vi først traff i Paris, 1998,
under fotball VM. En relasjon starta og slutta med fotball.

-Et annet selvmord har kraftig inn på våre samfunnsverv,
men mer indirekte. Selvmord er ulike historier, som
kan få betydning, selv om vi aldri traff den avdøde.

– Ofte er problemet større når norske medier
ikke skriver om selvmord, og den smerten
det påføre samfunnet.
Andre ganger er media uklok og kaster bensin
på bålet, og gjør det nærmest umulig å helbrede såret.

I et historisk perspektiv må jernbane og selvmord taes alvorlig.
Da tenker vi særlig på sikkerhetsområdene.
De reisende vet ikke om jernbaneprosedyrer,
som ansatte skal følge ved selvmordulykker .
Et imperativ fokus, som skribent, etterlatt, og
politisk engasjert i jernbanepakkene til EU.

Selvmord er sammensatt med flere uheldige faktorer, må forståes
utfra hvert enkelt individ.
Hva er den relle bakgrunnen i historien, for å forstå dem i ettertid?
Min erfaring er at selvmord har ulike historier, og de rammer utfra
konteksten som utløses. Men fakta er viktig, ikke referere noe man
ikke kjenner til.

Statistikken viser:
– Perfeksjonisme knyttes til suicidal adferd. Å se seg utfra et
globalt perspektiv, utenfor seg selv,
«jeg er jo en håpløs person, jeg». Desto mer press både innenfra
og utenfra, jo mer alvolig blir det suicidale.


Et annet aspekt er togpersonalet,

– som involveres i alle kollisjoner, også der menneskeliv ender
på skinnene. Da er toget et verktøy for en handling med årsaker som ikke
har med ordinær jernbanedrift å gjøre.

Stortinget tar stilling til om vi skal ta inn EUs fjerde jernbanepakke i Norsk lov.
Brukes ikke vetoretten mot pakken, vil liberaliseringen som allerede er iverksatt,
i jernbanereformen, gjøre avtalen irreversibel.

Handlingsplan for forebygging
10. september 2020 la forrige regjering ut en handlingsplan om forebygging av selvmord
for periode  2020–2025 – den kalles: «Ingen å miste .» 
Selvmordsforebygging må ha et sterkt fundament , og allmenne verktøy som virker
for mennesker i suicidale perioder.

For dem som ikke har opplevd selvmord, er det noe dere bør vite, –
å sette sluttstrek til selvmordssorg, er en krevende manøver. Etterlatte påføres stor slitasje
og får en stor sorgbaggasje. Kloke ord til etterlatte; lag en sluttstrek. Flytt fokuset ut og fremover,
da kan dere forsette egne liv. De blir aldri glemt, Jeremy, Gunnar, eller Knut Dagfinn,
vi lever våre liv i heder til dere.
4 july, Hudson River 2008

Du vil kanskje også like...