tenker vi ikke over der og da, hvorfor toget stoppa?
det er det sikkert mange grunner til…..
der vi venter på togsetet….

Forsinka tog kan hindre at folk kommer tidsnok til jobb,
eller man mister flyet man skal reise med videre.
Det siste vi eventuelt tenker, er at nå,
skjedde en ulykke, at noen ikke overlevde.
Forsinkelser som gjør stor inngripen på togene,
er når mennesker begår selvmord.

Når vi mista en venn på reise, kom beskjeden
som lyn fra klar himmel.
-Et annet selvmord virket kraftig inn på våre samfunnsverv,
men mer indirekte. Selvmord er forskjellige historier,
noen ganger får det betydning, selv om man aldri kjente den avdøde.

– Ofte er det et større problem når norske medier ikke skriver om selvmord,
og det samfunnsproblem som det er.
Andre ganger er media uklok og kaster bensin på bålet,
sånn at det blir vansklig å helbrede såret.

I et historisk perspektiv må jernbane og selvmord taes på alvor.
Særlig da innenfor sikkerhetsområdet.
De reisende kjenner ikke til jernbaneprosedyrene,
som de ansatte skal følge ved selvmordulykker .
Et imperativ fokus, som skribent, etterlatt, og
politisk engasjert i jernbanepakkene til EU.

Det var Liverpool, en februar morgen i 2018, vi  
fikk en trist beskjed.  
Vi skulle se en fotballkamp mot Westham,
da dødsbudskapet kom.
Ufattelig tris, og det tredje selvmordet i vår familie.

Linken mellom Jeremy og jernbanen er tydelig for oss som kjente ham,
Jeremy var lidenskapelig opptatt av gamle lokomotiv.
Likevel , valgte han togskinnenne som siste «avstigning,»
vi ante ingeting, ikke et rødt flagg eller advarsel.
En umistelige venn, vi møttes først i Paris, 1998,
under fotball VM. En relasjon som startet og sluttet med fotball.

1 times kjøring fra New York, bodde Jermey og Laura. De besøkte oss
i Trondheim flere ganger, og da vi dro til USA, var basen hos dem,
vi reiste rundt, mellom Philadefia, Washingtong, Ocean City.
Oppholdet startet med invitasjon til å feire fjerde juli
på Hudson River, med deres nærmest venner, på en båt.

I Mohegan Lake, bodde de i et brunt sponhus, på landet ,
med vakre jernskulpturer i hagen.
De lagde Jeremy selv, han sveiset de sammen av rustne jernskinner.

Selvmord er sammensatt av uheldige faktorer, må forståes
fra hvert enkelt individ.
Hva er bakgrunn og situasjonen i øyeblikket, hvordan skal vi forstå i ettertid?
Min erfaring er at selvmord har ulke historier, de rammer utfra
konteksten de utløser.

En statistikk viser:
– Perfeksjonisme knyttes til suicidal adferd. Å se seg utfra et
globalt perspektiv, utenfor seg selv,
«jeg er jo en håpløs person, jeg». Jo sterkere presset føles innenfra og utenfra,
jo mer alvolig blir det suicidale.


Et aspekt ved jernbaneoperasjoner, er personalet,

– de er involvert i alle kollisjoner, også der menneskeliv ender på skinnene.
Da er toget et verktøy for en handling med årsaker som ikke har med jernbanedriften å gjøre.
En mørk side av jernbanend virkelighet med store konsekvenser for togførere og
mannskap involvert.
I tillegg til de menneskelige implikasjonene for offeret, offerets slektninger, togpersonalet
og oppryddingspersonalet, vil de andre reisende påvirkes i større eller mindre grad.
Svært få mennesker tenker da over at for akkurat noen få sekunder siden,
endte et liv, på skinnene under toget de satt i.

Selvmordsraten øker nesten over alt i verden, og handler om mange ulike faktorer.
For å forstå den dramatiske utvikling må vi se på religion, medias innflytelse,
sosiale og kulturelle tilknytningsbånd, globalisering og fremveksten av multikulturelle samfunn.
Faktum er at flere og flere tar sitt eget liv. Noen mener det handler om genetikk, andre snakker
om etnisk opprinnelse. Spørsmålet må hele tiden være, hva vi kan gjøre for å stoppe tendensen?
Hvordan ligger vi ann i Norge, har befolkningen skjønt at svarene ligger
hos enkelt individet?

Stortinget tar stilling til om vi skal ta inn EUs fjerde jernbanepakke i Norsk lov.
Brukes ikke vetoretten mot pakken, vil liberaliseringen som er iverksatt,
i regjeringens jernbanereform, gjøre avtalen irreversibel.

Politisk sett har norges suvirenitets avskrivelse skapt bekymring i
jernbaneverkets sikkerhets rutiner. Norge, som er innlemmet i europeiske togprosedyrer,
og ivrer etter å bli del av unionen, hvor den forrige regjering signerte avtaler så blekket spruter,
uten å sette seg godt nok inn i konsekvensene.

Jernbanepakke 4 største funksjon skal hindre at staten senere skal kunne ta tilbake
statlig drift av jernbanen.
Det er kritisk for Norge som er langstrakt og trenger kompetansen som NSB bygde,
her er klima annerledes enn årstider i europa.

Anbudsvirksomhet er enkel å forklare, og EU jernbanepakke 4,
kjører konkurranseutstilling i alle ledd, tar bort
trygghet for mannskap på gulvet, og strammer inn lønnskostnader.

For de reisende betyr det mest sannsynlig dårligere kvalitet i alle ledd,
og til syvende og sist, på toppen av alt en dyrere togbillett.
«EU direktiver og (eøs) avtaler med Norge har fri flyt format.
«

Handlingsplan for forebygging
10. september 2020 la forrige regjering ut en handlingsplan om forebygging av selvmord  for
periode  2020–2025 – Ingen å miste  
God selvmordsforebygging må ha sterke fundament , og allmenne verktøy som virker
for mennesker i suicidale perioder.

For dem som ikke har opplevd selvmord, er det viktig å påpeke, det å sette sluttstrek til selvmordssorg,
er en store utfordring, etterlatte påføres i seg selv gir den stor slitasje.
– som alle andre vil også etterlatte komme videre, uten at det blir for mange forsinkelser….

4 july, Hudson River 2008

Du vil kanskje også like...