BAGGASJE

Alle mennesker trenger å bli sett, det må skje individuelt. Alle har baggasje, får den trøbbel eller skade, må den få en helsesjekk. «La en grundig psykologisk analyse, bli obligatorisk i en krise. Oppvekst og menneskelige relasjoner, kan fylle «sekken» full.Alle faktiske opplevelser, særlig de vi ikke kan kontrollere.Noen er robuste i fra start, andre …