ONOFFKULTUR er sosiale entreprenører som ønsker å løse samfunnsproblem. Det gjør vi gjennom å arrangere små og store møter, konserter, hvor vi velger samfunnstema som angår mange. Villige til å ta en risk for å skape positiv forandring, gjennom våre initiativ. ONOFFkultur jobber lokalt, men fokuset er på globale temaer, som ivaretar planeten, dyr og mennesker. Spesielt utenforskap, det gir kostnader og ringvirkninger mange ikke kjenner til.
Dyrke og spre gode holdninger, være en virksomhet som bidrar til mindre forskjeller og færre milliardærer på denne jorda.

ONOFFkultur er politisk uavhengig og er en nonprofitt virksomhet.

Norge trenger en mer humanitær politikk som henter flere barn fra flyktningeleire,
og integrere dem trygt i vårt samfunn. ONOFFkultur drifter og tar alle
kostnader for www.ekmagasinet.no (Humanitært psykisk helseprosjekt)

ONOFkultur want Norway to bring children out of Lesvo’s refugee camp, and integrate them safely into our society.

ONOFFKULTUR consists of social entrepreneurs who want to solve societal problems. We are willing to take a risk to create positive change, through our initiatives. ONOFFkultur is concerned with local and global themes, which takes care of the planet, animals and humans. Honor those who are concerned about less differences and more justice among humans and animals on earth.