ONOFFkultur er en nonprofitt virksomhet,
som er politisk uavhengig.

ONOFFKULTUR er sosiale entreprenører som ønsker å løse samfunnsproblem.
Det gjør vi gjennom å arrangere små og store møter, konserter, hvor vi velger
samfunnstema som angår mange. Vi er villige til å ta en risk for å skape positiv forandring,
gjennom våre initiativ. ONOFFkultur jobber lokalt, men fokuset er globale temaer,
som ivaretar planeten, dyr og mennesker. Spesielt utenforskap, som gir enorme samfunns
kostnader og ringvirkninger de fleste ikke kjenner til. Dyrke og spre gode holdninger, være
en virksomhet som bidrar til krymper forskjeller og bidrar til færre milliardærer på denne jorda.

Norge trenger en mer humanitær politikk som henter flere barn fra
flyktningeleire, og integrere dem trygt i vårt samfunn. ONOFFkultur drifter
og tar alle kostnader for www.ekmagasinet.no (Humanitært psykisk helseprosjekt)

ONOFkultur want’s Norway to bring children out of Lesvo’s refugee camp,
and integrate them safely into our society.

ONOFFKULTUR consists of social entrepreneurs who want’s to solve society problems. We are willing to take a risk to create positive change, through our initiatives. ONOFFkultur is concerned with local and global themes, which takes care of the planet, animals and humans. Honor those who are concerned about less differences and more justice among humans and animals on earth.