ONOFFKULTUR består av sosiale entreprenører som ønsker å løse samfunnsproblem. Vi er villig til å ta en risk for å skape positiv forandring,
gjennom våre initiativ. ONOFFkultur er opptatt av lokale og globale temaer,
som ivaretar planeten, dyr og mennesker. Hedre de som er opptatt av mindre forskjeller og mer rettferdighet blant mennesker og dyr på jorda.

ONOFkultur ønsker at Norge henter barn fra Lesvos flyktningeleir,
og integrere de trygt i vårt samfunn. ONOFFkultur dekker alle
driftskostnader for ekmagasinet.no

ONOFkultur want Norway to bring children out of Lesvo’s refugee camp, and integrate them safely into our society.

ONOFFKULTUR consists of social entrepreneurs who want to solve societal problems. We are willing to take a risk to create positive change, through our initiatives. ONOFFkultur is concerned with local and global themes, which takes care of the planet, animals and humans. Honor those who are concerned about less differences and more justice among humans and animals on earth.