Første publisert: 8. mar 2020, kl. 15:52

Veien må gå fremover, men om kursen blir riktig,
kan jeg selvsagt ikke svar på.

Parolene til 8 mars 2024 b ø r ha store bokstaver som staver likeverd?
En viktig ting til, kvinnfolk må lære, at det er viktig at samfunnet må gå videre.
At polariseringen løser seg opp, for det har vært nok hat og hevn, og det er på høy tid å se
fremover, spesielt her i Trondheim.
Likeverd står for at alle mennesker skal behandles likt,
på tross av at det er store mangfold og ulike egenskaper. Våre politikere
må være ansvarlige og følge samfunns normene. Loven er tydelig også når det gjelder
personforfølgelse. I følge norks lovverk, er det straffbart, man kan ikke straffe noen,
som er ferdig behandlet av lovverket.
Ferdigbehandlede saker må legges død, de kan ikke stadig løftes frem,
igjen og igjen.

Flere idéhistoriske tradisjoner vektlegger likeverdighetstanken som
grunnlag for sitt menneskesyn. Innenfor sosialistisk tradisjon har resultatlikhet
stått sterkt ved at mennesker skal behandles forskjellig for å oppnå et likt
resultat. I motsetning til resultatlikhet, har en innenfor liberalistisk tradisjon

vektlagt at folk skal behandles likt for så å kunne ende opp med forskjellige
resultat.

Kristendommen har hatt stor innflytelse på moderne vestlig
likeverdsforståelse ved sin vektlegging av at alle står stilt overfor Gud.
Naturrettstradisjonen har også vært opptatt av likhet for å oppnå en
rettferdig verden, hvor FN‘s menneskerettighetserklæring er sentral for
sikring mennesker grunnleggende rettigheter uavhengig av menneskelig
variasjon. I kraft av å være menneske har individet ukrenkelige rettigheter
ifølge naturrettstradisjonen.

Likeverd kan ikke fungere som et fint ord uten innhold. Som eksempel,
holdninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne speiles gjennom
tiltak i sosialt liv og arbeidsliv. Det finnes over 70 000 personer som
ikke får arbeid fordi de har en funksjonshemming. Det tallet sier mye
om veien vi har å gå som samfunn. Ressursene i alle mennesker må brukes
og prioriteres, uavhengig av begrensningene. Likeverd er rettferdighet
og innebærer at vi mennesker stiller likt, har lik rett på samfunnets goder,
fortjener respekt og skal bli tatt på alvor.

Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av
lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen
fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer.
Likestillings- og diskrimineringsloven er altså ikke til hinder for forskjeller
i lønn som skyldes ulikheter i ansiennitet, jobbutførelse, utdanning, erfaring
eller lignende, så lenge kvinner og menn vurderes på en likeverdig måte
etter de samme kriteriene.

Lønnen skal fastsettes på samme måte

Lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner som for menn.
Det betyr at arbeidsgiver må bruke de samme kriterier for fastsettelsen
av lønn for begge kjønn. Dersom bedriften tilbyr frynsegoder som lønn
og lignende kun til det ene kjønn er jo det være i strid med loven?

#metoo må være lovlydig

Jeg kjenner mange kompetente, smarte kvinner som mener som meg
at #metoo i Trondheim ikke fungerer. At kvinnekampen blir kjørt i vranglås
av medie. Det må være rom for å mene det, etter alt man opplevd og lest siden 2017.
Vi har altfor mange oppgaver, og veldig liten tid til å løse dem. 
Da er det synd at kamper som faktisk er utgått på dato, får fortsette allikevel?
Har undersøkt alle ledd, de største sakene er faktisk er ferdigbehandlet i alle ledd!
#metoo må ikke bli et verktøy som søker et drama som avler hat,
og fører Trondheim ingen sted. 2024 må bli året vi forstår at når man ser #3metoo 
fra «bakspeilet», da ser vi et samfunnsreaksjon og verktøy, vi ikke har greid å håndtere.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du vil kanskje også like...