TREKK ERFARINGSKONSULENTEN INN

Erfaringskonsulenter kan spille en viktig rolle for å fremmesamhandlingskultur og forbedre brukermedvirkning i psykiskhelsetjeneste. Ta de gjerne med på råd for å styrke brukernes nettverk eller for riktig bruk av individuell plan. Helsedirektoratet, systemet, brukere og de som utformer lovverket til helsesystemet, har lenge vist tydelighet ovenfor pasientgrupper som bør tilbys verktøy for å administrere […]

Egen erfaring

Anne Kristine Bergen, psykiater og førstelektor påpeker tosidigheten i å dele egne erfaringer. “Å lytte til andres historie har et skadepotensialet.” Bergen er lege, spesialist i psykiatri, gruppeterapeut. Førstelektor ved OsloMet, på masterstudiet i psykisk helsearbeid Erfaring som kliniker og fagleder fra psykisk helsevern Tidligere fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i BarnsBeste. Formidler, […]

Kronisk skyldfølelse

På tide å kvitte seg med grunnløs, kronisk skyldfølelse? Lærer man seg forskjell på sunn og usunn skyldfølelse, blir man bedre til å håndtere dårlig samvittighet Å bli kvitt usunn følelser, krever forandring i grunnforholdene. “Jeg er bare sånn”, hevder noen. Plager man seg selv med dårlig samvittighet uten grunn, er det omvendt av det […]

Besøkstall

EKMAGASINET.NO bli mer mental robust: =erfaringskompetanse via realkompetanse. Ny nettstedsanalysen 30 septemberHelse artikler hver måned, og magasinet er godt besøk og har høye lesertall som inspirerer.Betennelsedempende mat og urter er fokus i oktober spesialen. Vi bruker tid på å sette sammen helsestoff av nøktern og relevant kvalitet. Gi oss gjerne tilbakemelding. EKmagasinet har ingen fast […]

SJEKK BAGASJEN

Mennesker må sees individuelt, behandlere skal fokusere på “baggasjen” mennesker bærer. Hver historie gir grunnlag for en psykologisk analyse.Helsa preges av oppvekst, menneskelige relasjoner og hendelser, som vi ikke alltid styrer selv.Menneskets sosiale utvikling skjer gjennom relasjonelle livsfaser. Noen skjøre, andre med tung baggasje» Psykiatrien har enarbeidslinje med høy grad av effektivisering uten individuell tidsramme. […]

Rask Psykisk Helsehjelp

Rask Psykisk Helsehjelp er et tilgjenglig kommunalt tilbud til personer over 16 år, med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Foreløpig er det etablert slike sentre i 55 norske kommuner. Hjelpen gis av tverrfaglige team, og det er psykolog tilknyttet hvert team. Til​budet baserer seg på kognitiv terapi, og følger en trappetrinns-modell. […]

ERFARINGSMEDARBEIDEREN

“Hva er en erfaringsmedarbeider? Skal de ansettes i et helseforetakeller i organisert, eller frivillig virksomhet.” Dag Øivind Antonsen: “Tidligere pasienter bør arbeide i helsevesenet, slik at erfaringene med tjenesten blir tatt til følge i daglig og direkte utøvelse av tilbudet.  Det vil gi en ny dimensjon i utvikling av tjenestene. Med daglig innspill og justeringer utvikles […]