«Vi tror folk synes det er komplisert
å engasjere seg politisk, at det er umulig å få
til en endring? Deffansive tankerekker, som trolig
gjør at folk kaster inn håndkle før de begynner.»

Blir folket passive, kan det bli alvorlig, og føre
til at Norge får et skjørt demokrati. Søk etter aktivisme,
i organiserte former, meld dere inn i en forening,
som jobber med temaer dere brenner for.
– Nylig fikk en stor aksjon bred  og riksdekkende
synlighet. Demonstrantene trodde ikke de skulle 
oppnå så stor oppmerksomhet.
Vi tenker selvfølgelig på samene og vindmøllene
på Fosen.»

Har du innspill til en sak du er optatt av,
kan aktivisme være del av løsningen.
Du trenger hverken opptaksprøve eller eksamen.
Vi ønsker generasjonsfri aktivisme,
samfunnet trenger at folk samles for å finne løsninger.
ikke mer polarisering.

Aktivisme blir utløst når folks stemme
ikke høres.
Reinsdyrbeitene har vunnet over
vindmøller på Fosen, og det kreves tålmodighet»
når kapitalen skal stoppes.
Fortsatt står høyesterettsdommen
ueffektuert.

Vår første demonstrasjon, foran Stortinget, var mot europeisk strøm
utveksling, markedsliberalisering som gjør strømmen om til en vare.
I 5 års kampenen er oppropet vært full stop av Acer kabelen.
Mandag 19. mars 2018 kom vi ned til Oslo med nattoget, med fane og hånd plakater.
Akkurat nå ser vi at aksjonen ble opptakt til en nasjonal strømpriskrise.

Noen tjener grovt, når andre taper alt.

Kraftprodusenter og kabeleiere gjør store penger på krafteksport.
Kabeleierne ha superprofitt framfor å forsyne vår kraftforedlende
industri og husholdninger med rimelig strøm. Stop Acer aksjonen,
går ut på at strømmen har blitt så dyr at befolkningen sitter hjemme og fryser.

Fire av ti tror de vil få betalingsproblemer
i 2023

Fire av ti har brukt sparepenger for å betale nødvendige regninger de siste tre
månedene. Fattigdom og anstrengt økonomi oppleves av flere nå enn før.
Skal man greie å skille fattige fra ikke-fattige, da trekker man en fattigdomsgrense.
De som har mindre midler enn den definerte fattigdomsgrensa kalles fattige.

Aktivisme har ulik former, man kan skrive brev til
regjeringen, eller organisere en boikott. Noen aktivister
er svært radikale eller gjør ulovlig aktivitet for å
fremme sine saker. De fleste foretrekker aktivisme
innenfor lovens grenser.

Aktivisme er livgivende for fellesskapet, får folk ut av soffaen,
øker sjangsen for at fler finner veien til politisk arbeid.
Vi motiveres til å kjempe sammen, vi behøver «mykere kanter»
mellom eldre og unge.
Min generasjoen vokste opp uten internett, med flere
naturlige sosial møteplasser. Vi var ute i gatene, «lekte faktisk
cowboy og indianer,» aldri foran skjerm eller bak mobiler.

50 år og eldre, har kjørt mange bensinmil, vi kom også seint
igang med resirkulering. Det fantes ingen elbiler da jeg fikk lappen.
Vi var mye ute på sjøen og veldig aktive fjellfolk, glad i natur og dyreliv.
De unge er blitt skeptiske til at vi voksne ikke har noen
klima samvittighet. Det blir veldig historieløst, for 30 år
før dagens unge, ble vi kalt hippier, ofte barføtt, med blomster i håret.
Da kom den generasjonsløse musikken, som veldig mange
enda hører på. Peace and love generasjonen, det er bare å google.
Med en restart av dialogen, mellom unge og voskne, kan vi ta bort
pekefingeren.
Vi må samarbeide, ikke sloss om hvem som eier moralen.
Start med det viktigste første, dann et grunnlag for gjensidig respekt.

Norge vil å få en stor gruppe gamle, det må det planlegges,og aller først
finne en smart tilnærming.

Vårt fo:
1. En trygg utvikling av rollen erfaringskonsulent i psykisk hels og rus.
Rollen bidrar i helsevesenet på flere uilike områder, og sprer håp hos de med lange
sykdomsbilder. Bystyret ved Rødt, har engasjert seg arbeidet med brukermedvirkning
og erfaringsbasert recovery.
Rollen er relativt ny hjelper i helsevesenet som vi ønsker inn i fast struktur.
2. Acer og strømpolitikken til EU, hvor målet er å ta krafta tilbake til statlig styring. Da står vi på stand og dele info og for å spre bevissthet rundt temaet ACER/EUs Energiunion. Nei til EU vil forhandle bedre avtaler for Norge med EU. Strømpris krisen har rammet hardt og særlig til de med lavest inntekt. Vår aktivisme er lett å beskrives, det er klassekamp, der hovedmålet er utjevningspolitikk.
Et samfunn der folk liker å betale skatt, et sterkt felleskap som hoved mål:
Folkestyre Solidaritet Klima og Sosialistisk demokrati.

 

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *