Et robust fysisk følelsesliv trenger trening for å få mermentalemuskler.
A robust physical emotional life must exercise to gain more mental muscles.