Bob Geldof har en sterk og velartikulert personlighet, han skrev sangen
Do They Know It’s Christmas? sammen med Midge Ure (Ultravox)
Spilte
den inn sammen med en lang rekke fremtredende artister
til inntekt for ofrene for sultkatastrofen i Afrika.

Geldof initierte Band Aid, og i 1985 organiserte han Live Aid-konsertene i London og Philadelphia.
Året etter ble han slått til ridder,  og selv om dronning Elisabeth ønsket det, kunne ikke Bob Geldof kalle seg ridder,
for han ikke er britisk statsborger.