Vi må ha et helsevesen som folk kan
jobbe i, og ta vare på landets syke
innbyggere. Vi kan ikke legge omsorgen
ut på anbud, helsa vår er ikke
en vare som kan kjøpes eller selges!

Helsa skal ikke «trades» som en aksje,  fordi menneskeskjebnen
kan ikke bestemmes
pga størrelsen på lommeboka.
 
Norsk helsevesen har lite fornøyde pasienter:
Norge kommer svakt ut i en ny internasjonal studie av hvor fornøyd du som
pasient er med viktige deler av helsevesenet. På tide å bygge en velferdsstat?

Som ansvarlige nordmenn kan vi stemme på partier som ønsker en statlig
velferd, og en omsorg som passer lommeboka til alle!

Anbudskonkurranser i helsevesenet kommer neppe til å forsvinne.
De regionale helseforetakene vurderer hva slags tjenester som settes
ut på anbud, og i hvilket omfang. Kommuner kan også gjøre avtaler
med private helsetjeneste-leverandører. Departementet tok sikte på at
godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg skulle være avviklet
fra 1. januar 2023.
Før 1. november 2015 fikk pasienter rett til fritt sykehusvalg. En forutsetning
var at institusjonen enten var eid av et regionalt helseforetak eller hadde inngått avtale
med et regionalt helseforetak. Godkjenningsordningen til fritt behandlingsvalg gjorde
pasientens valgrett utvidet til å omfatte godkjente private institusjoner. Samtidig
understrekes at det primære virkemiddelet for å kjøpe kapasitet fra private også fremover
skulle skje gjennom anbud.

 

Fritt behandlingssted kom med rødgrønt skifte 2022.
Pasienter med rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles
kunne velge mellom offentlige virksomheter og private virksomheter som har avtale med
regionale helseforetak.  I stedet for fritt behandlingsvalg etableres fritt behandlingssted.

 

Kilde: forskning.no (tekst fra 2017/18 under Høyre regjering)
Her får norsk helsevesen dårlig tilbakemelding fra pasientene:
 • Blant 11 land i undersøkelsen kommer Norge nest dårligst ut når pasientene
  spørres om hvor lenge de må vente på time for å få legehjelp.
 • Norsk helsevesen kommer også nest dårligst ut når pasientene blir spurt om hvor lenge de
  måtte vente på å komme videre til legespesialist. Hele 57 prosent av de norske pasientene
  forteller at de ventet i fire uker eller lenger på å komme til spesialisten.
  forteller at de ventet i fire uker eller lenger på å komme til spesialisten.
 • Norge kommer aller dårligst ut når pasientene blir spurt om de opplevde at sykehuset la planer
  for dem ved utskriving.
 • Bare USAs helsevesen skårer dårligere enn Norges når pasientene blir spurt om de opplevde
  at helsetjenestene de møtte hadde problemer med å samarbeide.
Misfornøyd med fastlegen
Norske pasienter har i tillegg dårligere erfaringer enn de fleste andre lands pasienter,
når de blir spurt om fastlegen hadde nok tid til å snakke med dem.

 

https://youtu.be/elLsOldk1Qs?si=669ey_NKFvlhAx-R

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du vil kanskje også like...