LOVEN OM MOBBING

Rektor har ansvar for sette inn rutiner som utarbeides, og sikre kompetanseutvikling og et godt læremiljø. … Skolen skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidest. Opplæringslov kapittel 9a, om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det “… …

mobbing

Mobbingmiljøer begynner der krenkende og sårende handlinger ikke stoppes av DE som er tilsted. Risiko for at mobbing oppstår i miljøer hvor aksepten for å gjøre narr av andre aksepteres. I et skolemiljø eller blant kolleger, utvikler det seg klikkdannelser, hvor små situasjoner får utvikle seg til langvarig mobbing av en eller flere offer. En …