Som filantrop er vi fremoverelent, har lave skuldre,
ekmagasinet er nonprofitt,
«et humanitært psykisk helseprosjekt.«

Dere får låne, kopiere, rappe eller stjele, for oss er
det en ære. Det betyr at vi har lyktes, at innholdet har verdi.

Kreditere oss gjerne, tips om artikler eller magasinet generelt, 
om dere finner ting i innholdet verdifult .

EKmagasinet å hjelpe, ved skrive nyttige ting,
uten stress og deadline, for å bevare kreativ frihet.

Ikke som milliardæreren, men av livsopphold som ufør,
motiveres vi til å bidra timevis frivillig.
En mental og terapi øvelse, å gi til felleskapet,
med oppgaver utenfor det ordinære arbeidsliv.

Noen rir på kapitalens hest, og glemmer at
Norge banet veien for rikdommen.
Nå flyes skattetunge formuer, til Sveits. Vi spør;
bor man seg «fattig» i oljenasjonen Nroge, eller trenger man
mye mer?
Skatteflyktning blir et feil begrep for oss som bor
i verdens rikeste land?

Er det #børsen eller folket som kjøper brød og melk?

#Filantropi#hjerne#trim#mentalt#treningsstudio#psykiske
#muskler #mermentalemuskler

De fleste vet at trening gjør kroppen sterk, og at det forebygger sykdom.

Ikke like kjent er det at hjernen kan trenes, vår «psykiske muskelatur».

En av seks, ja kanskje fler, oppfyller kriteriet for en psykisk lidelse,
i løpet av et år.

Alvorlige psykiske lidelser er forbundet med uførhet,
utenforskap, fysiske sykdommer, og redusert levealder.

Mer mentale muskler er et prosjekt hvor målet er å styrke den
mentale muskel, og skape god energi og entusiasme.
Vi skal løfte mange steiner, intervjue og teste piloten, før vi
presenterer den.

Status: utviklingsmodus ekmagasinet.

0 kommentarer

Du vil kanskje også like...