My concerns

“I really want to help others, and my worry is that mental health issues are becoming more and more complicated. I want to secure that the field of mental health does not develope in too «social pornography» in social media. “That we don’t overexposure it, and that mental health is not commercialized as a commodity. …

#MÅGÅ

Photo by hanya kumuh Det er lite som skal til for å skape bedring…5 minutters gange i frisk luft, og kroppen registrer allerede en bra endring. Føttene er vår beste transport, la bilen stå, dropp bussen også. Når du etablerer en gå-rutine, kan du øke uke for uke. Uten tvil, det er mulig, beina får deg …

_RECOVERY

Recovery tar utgangspunkt i brukersønsker, hva betyr recovery? Recovery er en filosofisk holdning som fokusere på muligheter. Tjenester med recoveryorientering i psykisk helse og rus tilbyr mennesker å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. NAPHA skriver på nettsiden at selvbestemmelse og selvstyring er sentralt i recovery-prosessen. Sentralt i bedringsprosessen er myndiggjøring, …

BAGGASJE

Alle mennesker trenger å bli sett, det må skje individuelt. Alle har baggasje, får den trøbbel eller skade, må den få en helsesjekk. «La en grundig psykologisk analyse, bli obligatorisk i en krise. Oppvekst og menneskelige relasjoner, kan fylle «sekken» full.Alle faktiske opplevelser, særlig de vi ikke kan kontrollere.Noen er robuste i fra start, andre …

mobbing

Mobbingmiljøer begynner der krenkende og sårende handlinger ikke stoppes av DE som er tilsted. Risiko for at mobbing oppstår i miljøer hvor aksepten for å gjøre narr av andre aksepteres. I et skolemiljø eller blant kolleger, utvikler det seg klikkdannelser, hvor små situasjoner får utvikle seg til langvarig mobbing av en eller flere offer. En …

Helsevennlig samfunn

Forebygging er, rimeligere enn tonnevis behandling Barns psykiske helse påvirkes lettere enn voksnes. Å gi omsorgspersoner og barn tidlig, forebyggende hjelp kan redusere generelle forekomst av psykiske lidelser i samfunnet. Har vi riktig hjelp på plass for barn og ungdom tidlig, kan samfunnet sanke positiv gevinst i generasjoner. Barn og unges psykiske helse, og vern …

Dårlig skyldfølelse

Bli kvitt grunnløs, kronisk skyldfølelse? Lærer man seg forskjell på sunn og usunn skyldfølelse, kan man håndtere dårlig skyldfølelse bedre. Å bli kvitt usunn følelser, krever forandring i grunnforholdene. «Jeg er bare sånn», hevder noen. Plager man seg selv med dårlig samvittighet uten grunn, er det omvendt av det du bør gjøre. Sånn oppførsel holder …