mobbing

Mobbingmiljøer begynner der krenkende og sårende handlinger ikke stoppes av DE som er tilsted. Risiko for at mobbing oppstår i miljøer hvor aksepten for å gjøre narr av andre aksepteres. I et skolemiljø eller blant kolleger, utvikler det seg klikkdannelser, hvor små situasjoner får utvikle seg til langvarig mobbing av en eller flere offer. En […]

Psykisk helsevennlig samfunn

Forebygging er, rimeligere enn tonnevis behandling Kilde: BUP Trøndelag 2017 – et samfunnsøkonomisk perpsektiv Barns psykiske helse påvirkes lettere enn voksnes. Å gi omsorgspersoner og barn tidlig, forebyggende hjelp kan redusere generelle forekomst av psykiske lidelser i samfunnet. Har vi riktig hjelp på plass for barn og ungdom tidlig, kan samfunnet sanke positiv gevinst i […]

Dårlig skyldfølelse

Bli kvitt grunnløs, kronisk skyldfølelse? Lærer man seg forskjell på sunn og usunn skyldfølelse, kan man håndtere dårlig skyldfølelse bedre. Å bli kvitt usunn følelser, krever forandring i grunnforholdene. “Jeg er bare sånn”, hevder noen. Plager man seg selv med dårlig samvittighet uten grunn, er det omvendt av det du bør gjøre. Sånn oppførsel holder […]

SJEKK BAGASJEN

Mennesker må sees individuelt, behandlere skal fikse “baggasjen” mennesker bærer. Hver historie eier sin egen psykologiske analyse.Helsa påvirkes av oppvekst, menneskelige relasjoner og hendelser, som vi ikke alltid styrer selv.Menneskets sosiale utvikling skjer gjennom relasjonelle livsfaser. Noen skjøre, andre har tung baggasje» Psykiatrien har enarbeidslinje med høy grad av effektivisering uten individuell tidsramme. Mennesker er […]