– en genuin interesse i å hjelpe.

Grunnkunnskap er en god plattform for å forstå helseutfordringer
hos enkelt individer. Når helsepersonell gir helsehjelp til trengende,
blandes omsorgen av faglig og personlig karakter.

Menneskets fellesnevner ligger i å møte livsutfordringer, som får et
personlig preg. Hjelperens faglige vurderinger, kombinert med menneskelige
erfaringer, er samlet et helsefremmende verktøy overfor mottakerne.

Mennesker innlagt til tvungen behandling, nyttiggjøres av hjelperens
egenskap til å skape god samhandling.

EMPATISK HOLDNING.
Humanistisk psykologi ble grunnlagt av psykologen Carl Rogers.
Kjerneelementene er empatisk tilnærming,
«å gi positiv oppmerksomhet og respektere den andres holdning.»

Ekthet, en genuin interesse for brukerens behov, vil forankres i seg selv.
Hvis personens uttrykksmåte ikke treffer noe i bevisstheten hos hjelper, kan det
oppstå skjevhet i videre kommunikasjon. Hvis begge parter kan møtes på noe,
bedrer det muligheten til å utvikle en konstruktiv dialog.

TILLIT – OG KONTAKT.
Mye kan gå galt i kommunikasjon.
Et terapeutisk forhold som involverer en hjelper og en person som
er innlagt på tvangsparagraf, inneholder utfordringer i form av tilnærming
og kommunikasjon. Det må bygges tillit som utjevner forskjeller og fremme
nyanser i alliansen mellom partene. Det bygger tillit som utjevner
forskjeller og få frem nyanser i alliansen mellom partene.

Autentisk tilnærming hvor hjelper byr på seg selv, vil – knytte bånd av tillit.

Gjenkjennelig menneskelighet skaper kontakt mellom individer.
Hjelperen kommer nær den andre fordi verktøyet i samarbeidet er kommunikasjon.

ANDRE KVALITETER. Hvordan kan vennskapelige kvaliteter kombineres
med ekthet i møter med personer i vanskelige livssituasjoner?
Når kommunikasjon ikke fungerer, eller ikke oppnås i det hele tatt,
hvordan finner hjelper veien til nye forsøk?

Hjelperens bevissthet om seg selv, rundt egne reaksjoner på hva den
andre uttrykker, er verdi man må reflektere over. Det kan være gunstig å se den
andre personen fra en mer allmenn menneskelig vinkel – mindre definert av
ytreskapte diagnostiske beskrivelser. Overraskelser vil komme når kvaliteter
ved personen som ikke knyttes til et sykdomsbilde, blir synlige.

KILDER TIL MESTRING.
Daglige funksjoner og kvaliteter som personen mestrer, som ikke knyttes til et
sykdomsbilde, men heller mer til den friske delen?
Egenskaper som appellerer til det fungerende i mennesket, prioriteres.

Ingen relasjoner er perfekte, men kjernen i gode relasjoner ligger
i å åpne opp for det som er ekte. Det handler om å bli mer bevisst
egne følelser, å regulere dem, og være bevist egen kommunikasjon, som bør
være nyttig i møte med andre. Ved å skape større forståelse og aksept for egne og
andres følelser, tror vi at vår evne til å møte hverandres emosjonelle behov
blir større. I et sånt møtet skapes en viktig kontakt og solid fundament
for tilknytning og sunne relasjoner.

TREKK INN ERFARINGSKONSULENTER: viktig ressurs i psykisk helse og rus.
SKRIVETERAPI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du vil kanskje også like...