Redigert September 2021

Kvinner faller og trekkes ned, når utenforskapet truer.
Hiv utenforskapet over bord, det har herjet nok.
Utenforskap gir langvarige skader, som uførhet og ensomhet,
og stjeler folks vitalitet. Lag et klart manifest, som ivaretar folk flest.
Styrer i barnehage, rektor og lærer på skoler. Ordførere, gi signal, og
tillitsvalgte i arbeidslivet hør her:


«UTENFORSKAPET er FORBUDT,» inkludering er en naturlig og
logisk samfunnskultur. 8 mars, internasjonal kvinnedag, vær samlende i en
balansert solidaritet. En symbolisk dag, en utløsende kampvekker mot utenforskap.
Det krever innsats, og kraft tak, for likelønn er i hovedmål.
En solid struktur, som gjør at demokratiet går i en humanitært rettning.
Et historisk kvinneperspektiv, som ikke brenne seg fast, – men skaper de store linjer.

Ordkraftige mennesker, med handlekraft, ble trampet ned allikevel.
Det påvirket kanskje styrken av «stormen.» Hanne Bjørnstad forteller om ukulturen,
som til slutt gjorde henne ufør:

 * jeg gikk inn i en dyp depresjon, ble naver med alt det innebar, mest på ondt
( det gode var jo at jeg fikk penger til livets opphold), ville ikke gi meg, forsøkte å oppdatere Cv’en min med kursvirksomhet, men det gikk heller dårlig da det ble altfor slitsomt for meg. Prøvde å få livet på rett kjøl med ulike terapiformer. Jeg holdt på med dette i ca 8 år, til Nav innvilget uførepensjon som ikke jeg hadde bedt om. Med begrunnelse på mine spørsmål, at jeg ikke ville kunne skaffe meg jobb i en alder av 61 år. Diagnosen min var alvorlig depresjon, senere tid har jeg fått vite er sammenlignbart med PTSD.

_Hannes råd: «ikke bli værende på en arbeidsplass med dårlig arbeidsmiljø og ledelse.
» Jeg trodde jeg kunne redde verden, men oppgaven
ble til slutt å redde meg selv.»

«Etter store avis oppslag og varslinger, håper Hanne at trakkasering ved
«Det odontologiske fakultet, tar slutt.

Samfunnskostnaden blir stor, når folk skvises ut av arbeidslivet og ikke får
brukt utdanninga si.Det sløses med offentlige midler, som i praksis går ut over
liv og helse, forteller Bjørnstad.

Arbeidsmiljøloven forbyr både trakassering og utilbørlig opptreden på
arbeidsplassen. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal å skape gode arbeidsmiljø,
hvor man tidlig skal ta tak i dårlig adferd.

Trakassering
Kampen mot mobbing, har samfunnsgevinst, men det krever, at alle må slåss. Etablere gode rutiner som rapportere uakseptable avvik, for
er det usikkert om adferden kan meldes som mobbing, eller bedriften har en «ikke-ta tak i kultur»? Da er skylappene tette, og bedrifter er konfliktskye.

Teknologi

«Sosiale medier og internett, vokser mobbe adferden mest, rett og slett. Digital mobbing har en dyster statistikk, for tallene tyder på at barn og unge, digitalt, utvikler mere angst.»

Elever forteller hva mobbing er: «… gjentatt negativ eller ondsinnet adferd, fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg.» Ondsinnet mobbing, over tid, vokser i miljøer med ulike styrkeforhold.

Mobberen opplever tilhørighet og makt, som gradvis avtar. Fra undersøkelser kommer det frem, at mobberen utvikler venneløse, og ensomme liv.

Hvis alle parter i skolemiljøet involveres, og fokuset er på inkludering, får barn og foreldre en felles forståelse, særlig for det som er uakseptabel adferd og kan jobbe med forebygging av mobbing.

Barnas rettigheter ?

Ny «mobbeparagraf» kom i august 2017, og krever aktivitetsplikt og skriftlig plan for alle saker. Loven stiller større krav til skolene om å lage gode tiltak i mobbesaker.

Loven er strammet inn hvis voksne krenker barn. Skjer dette, skal adferd meldes til styreeier, og blir ikke behandlet av rektor lokalt på skolen. Barnas stemme skal høres i mobbesaker, som står i barnekonvensjonen. Før ble ikke barn spurt om sin mening, nå blir de informert før ble tiltak satt igang. Barn bestemmer ikke direkte over tiltakene.

Hvis arbeidslederen mobber, skal rapporteren sendes leders overordnede .
Er mobberen virksomhetens øverste
leder, må det vurderes å sende avviksmelding til virsomhetens styre.

Inkludering av robust ungdom.

MOT til å bry deg….

MOT’s oppgave er holdningsskapende kampanjer for robuste samfunn, og bygger relasjoner som skal gi trygge klassemiljø.

Mot står oppe på *brua* i et forebyggings-terreng, som i praksis betyr samfunnsinkludering.
Leve, etterlatte av selvmord, er under *brua* nede i elva, der ting har gått helt galt, imøte med de mørkeste kriser, med oppgaver som skal gjøre at ting blir håndterbart.

MOT jobber best når hele skolen er engasjert…
Med inkludering prioitert, vil utenforskap bli ekskludert. 

HVA SIER LOVEN OM MOBBING?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *