Kvinner faller og slår seg, når utenforskap truer.
Vi må få utenforskap bort, det har herja nok.
Det gir langvarige skader, mange blir uføre,
og får ensomhet, – totalt ekskludert.
Lag et klart manifest, som ivaretar folk flest. Styrer i
barnehage, rektor og lærere på skoler.
Ordførere, gi signal, de tillitsvalgte og arbeidsliv,
må forstå det:


«UTENFORSKAP er FORBUDT,» inkludering er Norsk
samfunnsdugnad. 8 mars, internasjonal kvinnedag,
må handle om folk i solidaritet.
Mobilisere innsats for likelønn er fokus og
fortsatt hovedmål. Solid struktur, et demokratisk folk
humanitær takt. Historisk kvinneperspektiv, som ikke brenner
fast, – men klarer å gå videre.

Utenforskap i arbeidslivet:

Et sterkt og handlekraftige menneske, ble likevel trampet ned.
Alt for lenge stod hun, i «stormen.» Hanne Bjørnstad beskriver
ukulturen, som gjorde henne ufør tilslutt:

 * jeg gikk inn i en dyp depresjon, ble naver med alt det innebar,
mest på ondt ( det gode var jo at jeg fikk penger til livets opphold),
ville ikke gi meg, anstrengte meg mye for å oppdatere
Cv’en min med kursvirksomhet,
men det gikk dårlig, den prosessen ble altfor slitsomt for meg. 
Prøvde å få livet på rett kjøl med ulike terapiformer. Holdt på med
dette i ca 8 år, til Nav innvilget uførepensjon som ikke jeg
hadde bedt om. Med begrunnelse på mine spørsmål, at jeg
ikke ville kunne skaffe meg jobb i en alder av 61 år.
Diagnosen min var alvorlig depresjon, senere tid har
jeg fått vite er sammenlignbart med PTSD.

Hannes råd: «Bli ikke værende på en arbeidsplass med
dårlig arbeidsmiljø og ledelse. » Jeg trodde jeg kunne redde verden,
så ble oppgaven til slutt å redde meg selv.»

«Etter store avis oppslag og varslinger, håper Hanne at trakkasering ved
«Det odontologiske fakultet», tar slutt.»

Samfunnskostnaden blir stor, når folk skvises ut av arbeidslivet og ikke får brukt
utdanninga si.Det sløses med offentlige midler, som i praksis går ut over liv og helse,
forteller Bjørnstad.

Arbeidsmiljøloven sier at trakassering og utilbørlig opptreden på
arbeidsplassen er ulovlig. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal sammen skape gode
arbeidsmiljø, hvor man tidlig skal ta tak i dårlig adferd.

Trakassering
Kampen mot mobbing, gir samfunnsgevinst, men krever at flere involverer seg.
Etablere gode rutiner som rapportere uakseptable avvik, for er det usikkert om
adferden kan meldes som mobbing, eller bedriften har en «ikke-ta tak i kultur»?
Da er skylappene tette, og bedrifter er konfliktskye.

Teknologi

«På sosiale medier og internett, vokser mobbinga mest,
Digital mobbing har dyster statistikk,
talla viser at barn og unge, som er digitalt aktive,
utvikler mere angst.»

Elever beskriver mobbing: «… gjentatt negativ eller ondsinnet adferd, fra en eller
flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg.» Ondsinnet mobbing,
over tid, utvikler seg i miljøer med ulike styrkeforhold.

Mobberen opplever tilhørighet og makt, som gradvis avtar. Fra undersøkelser kommer
det frem, at mobberen utvikler venneløse, og ensomme liv.

Hvis partene i skolemiljøet involveres, inkludering er målet, vil barn og foreldre kobles til
felles forståelse, med større åpnehet vil uakseptabel adferd bli slått ned av i hele mljøet,
og jobbe med forebygging av mobbing bli et felles ansvar.

Barnas rettigheter ?

Ny «mobbeparagraf» kom i august 2017, og krever aktivitetsplikt og
skriftlig plan for alle saker. Loven stiller større krav til skolene om
å lage gode tiltak i mobbesaker.

Loven er strammet inn hvis voksne krenker barn. Skjer dette, skal adferd meldes
til styreeier, og blir ikke behandlet av rektor lokalt på skolen. Barnas stemme
skal høres i mobbesaker, som står i barnekonvensjonen. Før ble ikke barn spurt
om sin mening, nå blir de informert før ble tiltak satt igang. Barn bestemmer
ikke direkte over tiltakene.

Hvis arbeidslederen mobber, skal rapporteren sendes leders overordnede .
Er mobberen virksomhetens øverste
leder, må det vurderes å sende avviksmelding
til virsomhetens styre.

Bygge robust ungdom.

MOT til å bry deg….

MOT’s oppgave er holdningsskapende kampanjer som
skaper robuste samfunn, bygge relasjoner og felleskap som trygger klassemiljø.

Mot står på *brua* i et forebyggings-terreng, som i korte ord betyr samfunnsinkludering.
Leve, etterlatte av selvmord, er under *brua* nede i elva, der ting har gått galt, imøte med de mørkeste kriser, med oppgaver som skal gjøre at ting blir håndterbart.

MOT jobber best når hele skolen er engasjert…
Med inkludering prioitert, da vil utenforskap ha mulighet,
til å bli ekskludert. 

HVA SIER LOVEN OM MOBBING?

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *