Høsten-22 reiste en gruppe på 3 stk fra Helse og sosialpolitisk Forum i Rødt Trondheim,
på studietur til Kronstad DPS, for å møte erfaringskonsulent Soveig Bartun Rob, og hennes
kolleger på Kronstad DPS.
Dag 2 var vi invitert til MB programmet på skolen Alf, for å få en innføring i selve studiet,
som har mange års fartstid med å utdanne erfaringskonsulenter.

Bergen har en mangeårig og stolt historie med utvikling av erfaringskompetanse.

Siden 2006 ble det etablert flere stillinger for erfaringskonsulenter med trygge rammer
og tydelige arbeidsinstrukser. Stillinger som ble opprettet innen et bredt spekter i feltet
for psykisk helse og rusbehandling. Det er flere faste stillinger opprettet i tverrfaglige team.
De økonomiske rammene er vedtatt med egne budsjett for å sikre ansettelse av folk med
erfaringskompetanse. Andre er ansatt i stillinger opprinnelig opprettet for andre fagarbeidere
som eksempelvis helsefagarbeidere.

Spesielt viktig er det at NAV i samarbeid med Aetat, har vært aktivt med i hele prosessen.
De har bidratt sterkt ved å etablere arbeidsrettet tiltak hvor det er satt av lønnsmidler
øremerket for dette formålet. Nettopp for å få flere erfaringskonsulenter i etablerte
faste stillinger. Bergen kommune har vist veg og støttet opp med stor velvilje, noe
som har gitt gode resultat med bevisste pådrivere blant politikere og kommunalt ansatte.
De første stillingene ble opprettet i institusjoner med størst interesse og engasjement.
Dette åpnet flere dører, og senere i 2015, ble det i bystyret vedtatt at erfaringsmedarbeidere
skulle gis prioritet.

I dag er det 77% av de som er utdannet i Bergen som ansettes i relevante jobber.
Det er på samme tid etablert ordninger for å utveksle arbeidserfaringer i
et felleskap for erfaringskonsulenter. Og det er satt av ressurser til etterutdanning
og nødvendig oppfølging av yrkesgruppen.

 

Det kommer mer utfyllende tekst når vi skal kartlegge brukerstemmen på DPS’er i Trøndelag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du vil kanskje også like...