Nasjonale hjelpetilbud

mentalhelse.no  Mental Helses døgnåpne hjelpetelefon og nettjeneste
kirkens-sos.no  Kirkens SOS – Døgnåpen krisetjeneste på telefon og nett
116111.no  Alarmtelefon for barn og unge
barsnakk.no/  BARsnakk.no – Snakkerom for barn og unge pårørende av personer med rusproblemer
ifengsel.no  Kirkens Bymisjons chat for barn og unge med foreldre i fengsel
korspåhalsen.no  Røde kors – Forum og chat for barn og unge

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet.
Ta kontakt med legevakten hvis du har et problem utenfor fastlegens åpningstid.

Ta med deg noen du stoler på dersom dette kan hjelpe deg å formidle dine behov hos legevakten.

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Du kan bli henvist til et distriktspsykiatrisk senter (DPS). De tilbyr:

  • Kortere behandling uten innleggelse (poliklinikker)
  • Dagavdelinger eller døgnavdelinger.

På poliklinikkene utføres alt fra enkle samtaler til mer langvarig behandling av pasienter.
Dagavdelinger i spesialisthelsetjenesten har gjerne bestemte behandlinger for mennesker
med for eksempel angst, spiseforstyrrelser, tvangslidelser eller liknende.

Du vil kanskje også like...