– Sorgreaksjoner avhenger ofte av hvem vi har mistet, når i livet vi mister, hvilken måte vi mistet på,
-og hva slags sosial støtte, personlige ressurser og hjelp som er tilgjengelig. Sorg er en individuell
opplevelse, og hovedregel er å være ytterst varsom med mennesker i nysorg.

Det fins sorgreaksjoner som går igjen hos de fleste. Sorg utløser savn og lengsel,
og skjer dødsfallet brått og uventet, kan man slite med traumatiske reaksjoner.
Noen sliter med skyldfølelse. I dysfunksjonelle familier, kan sorgreaksjonen bli rettet
som frustrasjon på «outsideren» i familien.

«Noen outsidere bruker mye energi på å tilpasse seg, gjenvinne familieaksept
og kjærlighet, men gir opp anstrengelsen å leve opp til familiens forventning.
Som voksen holdes familiekontakten til et minimum. «

Sorg er en normal reaksjon på tap, hver enkelts sorgprosess er like forskjellig
som hvert indvid, og følger ikke noe strømlinjeformet mønster.

De fleste lever i små eller store familier, har en trygg base, med tilhørighet,
identitet og kjærlighet.
Der du har noen som trenger deg, og som du trenger tilbake. Hvis sykdom rammer,
kan man finne styrke, støtte og håp blant dem. Familier vil hverandre som regel det aller,
aller beste. Når sorg kommer til en familie som ikke er samlet, kan sorgen gjøre alt vondt værre…..

La oss se litt på hva slags verktøy og hjelp som finnes for sørgende og særlig med tanke på de
som har lite familie/nettverk.

Bearbeide sorg

Å sørge tar tid og krefter, og man trenger støtte fra andre. Her er tips til å komme
i gjennom sorgen:

 • Tillat å føle det du føler og være forberedt på at følelsene endrer seg.
  Det fins ingen fasit for hva som er rett reaksjon, dette er helt individuelt.
 • Pass på at du får nok ernæring og søvn, selv om alt føles likegyldig.
 • Det kan være godt å gråte, ofte er det godt å gråte sammen med noen.
 • Tillat deg å bruke tid på å tenke på den som er død og stundene dere hadde sammen.
  Snakk med andre som sto nær den som er død, eller som har mistet en de var glad i.
 • Når sorgen blir særlig tung, ta kontakt med noen du kan snakke med.
  En person du har tillit til i nærmiljøet eller i hjelpeapparatet.
 • Det kan være bra å prøve å komme tilbake til rutiner og det normale livet.
  Gå på skolen, jobb, delta i fritidsaktivitetene og vær sammen med venner. Da unngår du
  å bli sittende med de tunge tankene hele tiden.
 • Det er lov å være sint og lei seg, og det kan være lurt å få det ut, enten ved å snakke med noen,
  skrive dagbok eller ved å trene.
 • Det er lov å le. Selv om du, og flere rundt deg, er lei seg, er det viktig å ta en pause fra sorgen.
  Det er lov å ha det gøy sammen med vennene dine selv om du er lei deg –
  uten å ha dårlig samvittighet for det.
 • Mange opplever det som en støtte og stor trøst å møte andre som er i samme situasjon. Flere steder i landet
  finnes det tilbud om samtalegrupper for sørgende. Ta kontakt med lege, helse- og omsorgstjenestene eller en
  menighet og spør om det finnes sorggrupper i nærheten.
 • Hvis du føler skyld for noe som er sagt eller burde være sagt mens den avdøde fortsatt var i live, kan det
  være godt å snakke med en fortrolig, slik at du ikke er alene om disse tankene.
 • Det er spesielt viktig å oppsøke hjelp dersom sorgen påvirker dagliglivet negativt over lengre tid,
  eller du ikke opplever noen lettelse eller variasjon i de tunge følelsene.
 • SORG ER NORMAL prosess over menneskers tapsperioder. En naturlig del av menneskets eksistens på jorda.

Du vil kanskje også like...