Vi kan lære om det……

Stress er noe som oss påvirker alle, gjennom hele livet.

Hva er typiske konsekvenser av skadelig stress? rent fysologisk…..

Den fysiologiske stressresponsen er en del av menneskets normale adaptive system.
Den kortsiktige fysiologiske stressreaksjonen er først og fremst en mobilisering av
kroppens energiressurser som medfører økt utskillelse av adrenalin, noradrenalin
og cortisol. Disse fører i sin tur til økning i glukoseforbrenning, utskillelse av serum
lipider, blodgjennomstrømming, hjertefrekvens og antall blodceller, som igjen
styrker immunforsvar og cellegenerering (Steptoe & Kivimäki, 2013).
Den fysiologiske responsen på stressituasjonen er hensiktsmessig der og da.
Den gir ekstra og nødvendig energi for å håndtere situasjonen, og blir utfallet
bra, erfarer individet mestring. Men dersom individet ikke opplever å mestre,
vil stressresponsen vedvare og dermed påvirke negativt.

Vi skal finne mer kunnskap som gir innsikt, og som kan forklare hva stress er,
og hvilke situasjoner og adferd som faktisk utløser en stress-reaksjon.


Du vil kanskje også like...