Leve

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord består av flere fylkeslag. LEVE – ble etablert i 1999 og er en frivillig organisasjon som har som hovedformål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord.  LEVE er en livssynsnøytral, landsdekkende, frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. LEVE har siden stiftelsen i 1999 arbeidet …

_SELVMORDSTALL

Selvmordstallene har ikke gått ned de siste 20 åra, til tross for handlingsplaner, og økt kompetanse. Forskning forteller oss at selvmord skjer i hele samfunnet, og en prosentandel har adresse i psykiatrien. Samfunnsmessige og de sosialeforhold er hovedårsak til at raten ikke går ned. I Norge åpnet et nasjonalt program for forebygging av selvmord i …

_Skifte spor?

I Norge har selvmordsraten doblet seg i løpet av en 20-årsperiode frem til 1988. Markante endringer skjedde i andre land. I Sør-Korea økte raten fra 11 til 30 per100 000 per år i perioden 1993–2009, i Estland falt raten fra 30 til 18 i årene 2000–15. Hvorfor slike store endringer oppstår, har vi lite kunnskap om. Siden …