Rektor har ansvar for sette inn rutiner som utarbeides, og sikre kompetanseutvikling og et godt læremiljø.

… Skolen skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidest.

Opplæringslov kapittel 9a, om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det “… «alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til fysisk og psykososialt godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring».

REKTOR skal drive mobbe reduserende metoder, og skoleledelsen arbeid skaper skole med et gode læringsmiljø hvor mobbing er på rektors dagsorden.

I opplæringsloven § 9a-2 står det at elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Hvis ansatte ved skolen har mistanke om, eller kjennskap til, at en elev blir utsatt for krenkende ord, mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende undersøke saken med en gang, og ledelsen skal varsles

Foreldere/pårørende
Kan kontakte skolen, med lærer, miljøarbeider, eller helsesykepleier. Står man fast, kan et mobbeombud eller fylkesmann kontaktes. Ombudet kan kontaktes av barn, elever og foresatte, og er tilgjengelig for alle som ønsker hjelp eller veiledning i saker der elever ikke har det trygt og bra i sitt barnehage- eller skolemiljø.

SKOLEMILJØ:

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Jobbes det godt med inkludering, blir utenforskapet automatisk minimert. Utenforskap…

Mere info her

Du vil kanskje også like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *