Ekmagasinet skriver tekster for å utfordre og analysere
følelser og hverdagsliv i 2023.
Hele våren presenteres nye skribenter som brenner på ulike områder
innen psykisk helse. Vi streber etter et innhold som både er informativt og
leservennlig, vi intervjuer helsearbeidere på alle nivåer av samfunnet.
Grunnen er at vi ønsker å gi deg kunnskap i en ryddig og klar ramme. Vi har
en egen side som formidler hjelp, og husk at din kommune finnes
lavtærsketilbudsom gir rask psykisk hjelp.
Du kan gå sinne mestringskurs, hvis du har mye frustrasjon i deg.
Hvis du trenger helt rene blanka ark, finnes det et kurs som heter re_Start.

Du må lete under din kommune.no, klikk på helsetjenster –
psykisk helse, og under tema vold og overgrep, kan du
finne påmelding til sinnemestringskurs.
Hvordan skape gode samarbeid som skaper utviklende tekster?
I vår tid kan det gjøres på flere måter. Redaksjonen trenger ikke å være
fysisk samlet, vi jobber via epost og mobil, det er mer enn nok.

Redaksjonen har egne saker som får utvilingsmodus, først fanges idéen,
så for poleres formidlingen.

Fokuset er på å utvikle virkelige tekster som vi ønsker å dele leserne.
I 5 år har vi jobbert nonprofitt, dekket alle utgifter, og fått lesere og
følger fra hele verden.
Er artikkelen merket *Utvilingsmodus* betyr at innholdet kan endres
og tekstutbedres, uten at overskrift og tema endrer seg.

Sånn som en kunstmaler ferdig maler bilder, blir ikke alltid teksten ferdig,
den kan trenge et siste blikk. Du som leser står helt fritt, kanskje blir du
inspirert og får rikere språk gjennom vårt utviklingsmodus.
Ord blir tekst som gir et helhetlig bilde, hvor ekmagasinet har
viderutvikling online. Vi kjører nettstedsanalyser og følger trafikken
nøye, for vi vil at kvaliteten skal bedres for hver måned.

Du vil kanskje også like...