du møter viktige stemmer på #levendefestival Rockheim 10 SEPTEMBER!
Mustafa Hasan har fått oppholdstillatelse i Norge, det har UNE avgjort.


Utlendingsnemnda (UNE) er klageinstansen for utlendingssaker og statsborgersaker.
Alle som behandles i UNE, blir først behandlet av Utlendingsdirektoratet (UDI).

– Da beskjeden kom, knakk jeg sammen. Jeg fikk sjokk. Jeg falt på bakken
og begynte å gråte. Jeg har aldri følt meg så bra i hele mitt liv, sa han imddelbart.

Mustafa har bodd i Norge i 14 år

Han kom til Norge sammen med familien sin i 2008 og fikk midlertidig
oppholdstillatelse.

Etter fire år ble oppholdestillatelsen imidlertid trukket tilbake fordi moren,
som opprinnelig er palestinsk –men var gift i Jordan – og hadde opplyst at
hun kom fra Palestina.

Nesten hele familien ble sendt ut av landet, men ikke Hasan, fordi han var
under 18 år. Da Hasan fylte 18, fikk han et endelig utvisningsvedtak fra
UNE posten.

Heldigvis, vedtaket om å utvise Mustafa Hasan (18) fra Norge var ikke gyldig,
konkluderte Oslo tingrett.

Retten mente blant annet at Mustafas tilknytning til Norge ikke er tilstrekkelig
vurdert og hensyntatt i Utlendingsnemdas begrunnelse for å opprettholde vedtaket
om å utvise ham.

UNE anket ikke dommen, og måtte dermed behandle saken på nytt.

Det var en stor dag når avgjørelsen om at Hassan likevel får bli i Norge.
Han er svært takknemlig for støtten han har fått underveis i prosessen.

– Det betyr alt. For søsteren min, for de barna som ikke har blitt sett og hørt.
For meg føles dette som en ære å bli noe som representerer noe større enn meg selv.
Jeg ønsker at ingen glemmer at dette ikke handler bare om meg, sier han.

Etter å ha kjempet en lang kamp for å få bli i Norge, oppfordrer han myndighetene til
å ta et oppgjør med praksis og regler rundt oppholdstillatelse.

– Jeg synes det har vært en lang og unødvendig kamp. Det burde ikke skje i Norge.
Jeg håper at UNE lærer. Det går utover ikke bare dem, men også barn og livene deres,
sier han.

– Kroppen rista når beskjeden kom, det eneste jeg tenkte på var å møte venner og
familie og feire. Det var stort da jeg endelig kunne si at vi vant, og at jeg får bli i Norge.

Du vil kanskje også like...