Være erfaringskonsulent under en pandemi..

Å ha erfaringskonsulenter i tjenestene er viktig og nødvendig. Også under en pandemi.
Kanskje spesielt da. Mennesker som før slet med å komme ut av isolasjon har blitt tvunget
til mer isolasjon. De fleste lavterskeltilbud er nede og mange kjenner på motløshet, angst
og ensomhet. Mer en noen gang trenger vi håp, og vi trenger hverandre. Jeg frykter en
konsekvenskrise når pandemien er over. En konsekvens av avlyste timer, avlyste
aktiviteter, av ensomhet og isolasjon.

I Bergen er vi heldig som har noen lavterskel tilbud oppe. Noen som er oppfinnsom og kreativ
og ser muligheter. For det finnes muligheter, muligheter for gode menneskemøter, også under
en epidemi! Vi mennesker er sosiale vesen og vi trenger hverandre. Og vi trenger håp.
Nettopp i en slik krise vi har vært i gjennom ett år nå trenger vi noen å snakke med og
noen å snakke med som forstår.

 

Jeg møter stadig pasienter som tror de ikke kan bli frisk og som tror de ikke kan
gjøre noe selv som vil gi bedring.
Her er håpet, og erfaringskonsulentene viktig.
Vise at det er mulig. Snakke med noen som ikke bare har lest seg til svarene men
vært der og funnet svarene. Få støtte og hjelp til den lille endringen. Endringen
som kan hjelpe en til å snu den vonde spiralen. Jeg underviser pasienter hver
mandag om bedringsprosesser og recovery på DPS et der jeg jobber. For mange er
det en aha opplevelse og innse at de har det friske i seg, og at ved hjelp til å ta det
friske i bruk kan en sammen finne veier til bedring.

Vi trenger også å se på tjenestene våre framover i tid. Hvordan organiserer vi tjenestene,
hvilken hjelp gir vi, og hvordan kan vi om mulig hjelpe enda bedre. I Bergen deltar flere
representanter for erfaringspanelet i ulike prosjekter knyttet til dette.

«Fremtidens DPS er en av gruppene der undertegnede får delta med innspill og
tanker om hvordan pasienter, brukere og pårørende ønsker at framtidens DPS skal
se ut.»

På landsbasis skjer det også mye spennende. I løpet av det neste året gjennom arbeid i
helsedirektoratet lages Nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i rus og psykisk helsefelt.
I prosjektgruppen er vi to erfaringskonsulenter fra Norge som vil delta det neste året.
Det er et stort behov for felles rammer hva som er god brukermedvirkning og for
rolleavklaringer og rollefordelinger.

La oss håpe pandemien nå går mot slutten, og at konsekvensene ikke blir for store.
I mellomtiden må vi holde fast på håpet og bruke hverandre og hver enkelt med sine
kvaliteter og erfaringer.   

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du vil kanskje også like...