EKTHET Kreft Sykepleier

Å jobbe med barn, kontra voksne?

Ekmagasinet skaper nytt innhold, og tema for høsten er relasjonsbygging og
slitertyrke og mental kondis. En repost for juli, handler om «trivselsykepleier»
som jobber på St.Olav med kreftsyke barn, han heter Mads Bøhle,

Ekmagasinet ønsker alle lesere enn fin sommerferie.
Glem ikke å vær aktiv, både kroppen og hjernen din fortjener det.
I skogen får du ekstra god oksygen, og kan puste bedre.

Det vi alle bør gjøre, er å drikke 2 liter vann hver dag.
Så husk, det trengs ikke mye innsats for å bedre både fysisk og psykisk helse,
en tur på minimum 30 min er veldig bra.

«I jobben din som trivselssykepleier hvor du pleier kreftsyke barn,
hva lærer barna deg? Av barn får man innblikk i en annen virkelighetsoppfatning og
forforståelse av ting som har skjedd, skal skje og på sykdom, dette syntes jeg er veldig artig.
Jeg tar ofte med meg dette videre i mitt
arbeide som barnesykepleier og føler at disse betrakningene hele tiden påvirker min yrkesutøvelse.
Et eksempel her var jenta som var så redd for slanger. Vi som sykepleier kaller jo intravenøssettene
for slanger, her barn får medisin eller intravensøs væske igjennom.
Jenta trodde det var slanger i rommet siden vi sykepleier hele tiden sa det, da vi ga medisiner.
Fra da av kalte jeg intravenøsslanger for intravenøsledninger.
I møte med barn og ungdom og deres pårørende er det viktig å være til stede med ” hele seg”, som
sykepleier må man bruke alle sine sanser for å kunne observere og gi god sykepleie.»
Når jeg kommuniserer med barn er det viktig å ha bakgrunnskunnskap om barns utvikling, sykdom og kommunikasjon.
Det finnes ingen fasit i samtale og lek med syke barn, jeg må improvisere ut i fra min faglige kunnskap og intuisjon i hver
enkelt situasjon.

For meg er det viktig å ha god tid i møte med det syke barnet, selv med travle sykehushverdager er det viktig
at man ” er tilstede med hele deg” når man går inn på pasientrommet.  Selv om jeg bare har bare 2 minutter til
rådighet er det viktig at jeg ikke virker stresset, jeg prøver hele tiden da å reflektere over min egen adferd i nuet
og skaper ro i ”rommet”

Ek magasinet produserer mye innhold denne sommeren, med fokus på menn i helsevesenet , med bakgrunn i at
det er høye selvmordstall blant menn. Vi ønsker å lære mer om kjønnsbalansen, fra barnehage, grunnskole, universitet,
finne den røde tråden gjennom helsesystemene. Høstens hoved området er relasjonsarbeid og kommuniksjon.

 

Theisendammen 2 juli, Jostein Berg

Du vil kanskje også like...