Solidaritet

Tiden vi står i, gir en tydelig beskjed til mennesker på jorden. «Gå på rommet ditt, bli der og tenk over hva du driver med?» Sånn som du snakker til en trassig 8-åring.

Viruset angriper helsevesen, arbeidsplasser, og vår fysiske frihet. Viruset forflytter seg «gjennom» oss, og for hver dag mottar vi ny informasjon om hvor og hvordan viruset slår til. Det gir oss et enormt kollektivt ansvar.

Solidaritet og medmenneskelighet er viktige ord, som gir bærekraft til problemstillingene vi står ovenfor. Vitale samfunnsfunksjoner og helsevesen, må få skjerpede arbeidsforhold nå.
Solidaritet er sosial trygghet som smører samfunnshjulet, i Covid-19 kampen.

De fleste begynner å forstå at situasjonen er sånn at alle kan bidra til et bedre helsevesen?

Lech Wałęsa mottok Nobels fredspris for sitt solidariske arbeid, hvor han etablere Østblokkens første uavhengige fagforening, kalt «Solidaritet.» Snuoperasjonen i Polen bør oppta de unge idag. Mange tar ting for gitt, selv om de fleste har gode intensjoner for fellesskap og landet. Demokratiet trues,
av kapitalsime og maktskyving ut av Norge. Eøs konskvensene blir underkommunisert, og grunnloven overkjøres i mange saker.

De svært rike er lite opptatt av klima og miljøet, ergo, kapitalismen overkjører demokrati og folk flest. Det ble enkelt sagt, men akkurat nå trengs ikke kompleksitet og dybde.

Dette nevnes lett, og de fleste burde forstå det åpenbare, europa og EU ønsker våre ressurser, vind, vann og kraft overførbart til evig tid.

Solidaritet betyr hele summen, helhet, samhørighet, samhold. Alle land i samarbeid med sitt system trenger nå solidaritet. For først gang i min levetid er alle på kloden bekymret og truet av samme ting. Hva skjer med viruset og hvor lenge skal dette stå på?

Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. «La familia» og den sosiale og kulturellr strukturen i Italia, med nære relasjoner. Er forbindelser i Italia som kan forklaringen noe av den store smitten der. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. Nå har vi en tid hvor vi skal lytte kollektivt og gjøre de samme ting. Det vil i seg selv skape trygghet.

.

Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive og emosjonelle ferdigheter til å fungere i samfunnet og møte hverdagslige krav. Ifølge WHO finnes det ingen offisiell definisjon av psykisk helse. Kulturelle forskjeller, subjektive vurderinger og konkurrerende teorier påvirker hvordan psykisk helse skal defineres. Likevel er de fleste enige om at psykisk helse og psykisk sykdom ikke utfyller hverandre. Med andre ord vil ikke fravær av psykisk sykdom nødvendigvis være det samme som å ha god psykisk helse. En måte å tenke psykisk helse på kan være å se hvordan en person fungerer i hverdagen. Signaler om god psykisk helse er når personen klarer å takle normal mengde med stress, vedlikeholde vennskap og leve et selvstendig liv og klare å komme seg ut av emosjonelle ”fallgruver”.

Jeg føler meg sterkere enn jeg hadde trodd, under forholdene som vi alle står i. Jeg bor sammen med hele den nærmeste familie. Har en niese som skal føde iløpet av mars. Tenker på henne, selv om mannen er lege. Vi skyper og chatter med USA, Tyskland og Italia, og England. Alle våre er friske og raske. Ingen vi kjenner har mistet livet. Det er ganske mange i verden som har det. Vi må lære solidaritet – nå, og beholde den kunnskapen om vi kommer oss forbi pandemien.

Det er nå det gjelder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *