_Nullvisjon

AKUTT BEHOV for nytenkning innen selvmordsforebygging Høsten 2018 ble Helse og Sosialpolitisk forum i Rødt Trondheim etablert, og temaet selvmordsforebygging dukket opp fort. Noen hadde mistet nære ved selvmord, mens andre er tett på problemstillingen i sin kliniske hverdag. Temaet er alvorlig og fortjener vår største oppmerksomhet. Vi spør oss om årsak til selvmord og hvilke […]

Nullvisjonen

AKUTT BEHOV for nytenkning innen selvmordsforebygging Av – Dr Eli Wære Forumet for Helse og Sosialpolitikk i Rødt i Trondheim, jobber med et tema som tidlig ble en aktuell sak, nemlig selvmordsforebygging. Noen hadde mistet nære ved selvmord, mens andre var tett på problemstillingen i sin kliniske hverdag. Temaet er alvorlig og fortjener vår største […]