Psykisk helsevennlig samfunn

Forebygging er samfunnsøkonomisk, rimeligere enn tonnevis behandling Barns psykiske helse påvirkes lettere enn voksnes. Å gi omsorgspersoner og barn tidlig, forebyggende hjelp kan redusere generelle forekomst av psykiske lidelser i samfunnet. Har vi riktig hjelp på plass for barn og ungdom tidlig, kan samfunnet sanke positiv gevinst i generasjoner. Barn og unges psykiske helse, og […]

Januar

AKUTT BEHOV for nytenkning innen selvmordsforebygging Av – Dr Eli Wære Forumet for Helse og Sosialpolitikk i Rødt i Trondheim, jobber med et tema som tidlig ble en aktuell sak, nemlig selvmordsforebygging. Noen hadde mistet nære ved selvmord, mens andre var tett på problemstillingen i sin kliniske hverdag. Temaet er alvorlig og fortjener vår største […]

Leve

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord består av flere fylkeslag. LEVE – ble etablert i 1999 og er en frivillig organisasjon som har som hovedformål å sikre omsorg og støtte til etterlatte ved selvmord.  LEVE er en livssynsnøytral, landsdekkende, frivillig organisasjon som består av etterlatte ved selvmord og fagpersoner. LEVE har siden stiftelsen i 1999 arbeidet […]

SEPTEMBER

Vi vet at selvmordstallene ikke har gått ned de siste 20 åra, til tross for handlingsplaner, økt kompetanse og bedre (?) behandling. Forskning forteller oss at selvmordene skjer ihovedsak blant mennesker som ikke er i psykiatrisk behandling, og samfunnsmessige forhold er hovedårsaken til at raten ikke blir lavere. I Norge åpnet et nasjonalt program for […]