My concerns

“I really want to help others, and my worry is that mental health issues are becoming more and more complicated. I want to secure that the field of mental health does not develope in too «social pornography» in social media. “That we don’t overexposure it, and that mental health is not commercialized as a commodity. …

_Anxiety

«First of all, understand this; others don’t look down on you, if they understand that you’re nervous. Do you think you’d lookdown on someone because you see their nervousness? To gain control of the anxiety, you should record the worst episodes, the «triggers» themselves,and create a hedging strategy. Eventually, it gets easier to push the …

Anne Blindheim

Intervju publisert før pandemien, handler omAnne Blindheim som nå jobber som erfaringskonsulent ved forskningsavdelingen for psykiatrisk klinikk Sandviken. Solveig B Rob beskriver Anne, da hun jobbet: som erfaringskonsulent hos Medikamentfrie behandlingsforløp for Kronstad DPS «Anne er en fargerik dame, og har et godt hjerte. Hun er klok og er god å prate med.Hun gir gode …

_Samtykkekompetanse

All helsehjelp skal baseres på samtykke fra pasienten, pasienten har grunnleggende rett til å si ja eller nei til hjelpen. Samtykkekompetanse handler om pasientens evne til å forstå hva han faktisk sier ja eller nei til. Den ansvarlige for helsehjelpen, skal vurdere om pasienten har samtykkekompetanse. Vårt nøye konstruerte regelverk som skal beskytte oss brukere …

_KRONSTAD DPS

Være erfaringskonsulent under en pandemi.. Å ha erfaringskonsulenter i tjenestene er viktig og nødvendig. Også under en pandemi. Kanskje spesielt da. Mennesker som før slet med å komme ut av isolasjon har blitt tvunget til mer isolasjon. De fleste lavterskeltilbud er nede og mange kjenner på motløshet, angst og ensomhet. Mer en noen gang trenger …

Asc a politician

Politicians represent the people, and shall work for what people are concerned about. To know what we mean, they must know us and the knowledge we have about different matters. Politicians must get the information to make the right decisions on behalf of the electorate. This is done by contacting a politician if you know …