– “Vi trenger et samfunn som tåler at mennesker er annerledes. Motarbeide stigmatisering og fordommer mot mennesker med 
psykososial funksjonshemning, er veldig VIKTIG. “
EK-magasinet et helsemagasin – fokusere på helhet, dele artikler og verktøy som motvirker «uhelse»? Høsten 2021 lærer vi om
fermentering og fordøyelse, og bedre metoder for søvnhygienen.
Magasinet skriver 12 samfunnsartikler i 2021,
basert på både fakta og forskning. Hoved tema 2021 er
UTENFORSKAP OG skadene samfunnet får.
Vi setter opp et skjema, som viser en metode for å skape bedre søvnhygiene.
Vi trenger basal kunnskap om nye vaner/rutiner som gir et bedre søvnbilde.
Vi lærer om gaming & utenforskap på besøk
hos BITfix.no i Tempeveien.
ONOFFKULTUR – økonomisk ansvarlig for ekmagasinet uten betalingsmur, produsere en samfunnsdokumentar, og fagartikkel
med ulike fag sitat, som skal sendes byrådet.
Om rus, utenforskap, fosterforeldre, hjelpere vi trygt kan kalle sosiale bærebjelker.

Media må unngå dramatiske og generelle koblinger mellom vold og psykiske lidelser. 
de som utsettes for tvang skal ha klageinstanser som fungerer. 
Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse. 

Våren 2021 har EKmagasinet møtt lærerstudent, lærere, og Dr.grads psykolog i Mot.
Redaksjonen har *pløyd* gjennom flere Masteroppgaver om mobbing. Leve driver sorgstøtte for etterlatte
av selvmord, og har et fokusert arbeid med nullvisjonen for selvmord. En utfordring som krever
et bredt samfunns fokus.
Siden mai 2019 har vi publisert omlag 25 artikler under paraplyen psykisk helse.
September – selvmordsforebyggingsdagen 10.09.2019 inviteret vi
senior forsker, proffessor Hjelmeland, som holdt et foredrag i Statens hus,
som Leve arrangerte. EKmagasinet har ingen reklame eller betalinsgmur,
kun basert frivillige bidrag.
Magasinets streber for et mer humanitært samfunn, med mindre
stigmatisering, og et samfunn som samarbeider og inkluderer.
I 2021 ønsker ekmagasinet innspill og skribenter som jobber og har kunnskap om utenforskap.

“Erfaringskonsulentrollen har ulik aksept i Norge. Forskjellig sykehuskultur og
holdninger til psykisk uhelse forklarer noe. Resultatet blir forskjellig fra by til by,
når erfaringskompetanse får så varierende mottagelse.
Enkelte kommuner opplever tilpassning av brukerstemmen som ressurskrevende,
i stedet for å innhøste gevinsten. Erfaringskonsulenter bør annsettes i hver kommune,
unngå bemanningsbyråer, i en strukturert ramme. Eksponering av egen helse i
arbeidsoppdrag, bør ikke oppleves uforutsigbart.
Prosjektet får i 2021 forankring gjennom nasjonal føring, og det kan gi lik prakis i hele landet.
Erfaringskompetanse må innføres på systemnivå, med lik rettningslinje på alle nivå.
Ekmagasinet er opptatt av rollens utvikling i landet og verdien den utløser
i psykisk helsevern.»

EKMAGASINET var tidligere erfarinsgkonsulenter.org, en blogg for erfaringskompetanse
og erfaringskonsulentrollen. Magasinet legger vekt på helhetlig psykisk helse, med
aktuelle tema som å styrke grunnleggende og relevant livsførsel til vår mentale helse.
Se enkeltindividet, uten overdrevet fokus på diagnose spekteret.
MAGASINET ER ET HUMANITÆRT PSYKISK HELSEPROSJEKT, VI HAR BESØKSTALL FRA MANGE LAND.