«I 1973 bestemte Gerd og Evald Høiland seg for å starte en virksomhet der de ønsket å
hjelpe de svakeste i samfunnet!«

Varmestuens Venner er en stiftelse som driver et lavterskeltilbud for alle rusmisbrukere i
Stavanger og omegn. Dørene åpnes mellom kl. 07:00 mandag t.o.m fredag.
Det serveres frokost fra mandag til fredag, og middag alle dager unntatt fredag fra kl. 13:00 til 14:00.

Sønnen Geir Høiland, dagens leder av Varmestua, opplevde at
faren ble rusfri.
Et destruktivt forhold til alkohol ble gjort om til et erfaringsverktøy,
en recovery historie som har gitt hjelp til mange.
En tilfriskning som gjorde at Evald og kona Gerd, fikk satt helt
ny kurs, der de etablerte «Varmestuens venner».
På grunn av frivillighetens år i 2022 mottok stiftelsen
et beløp på (50.000) av kommunen. Ellers har virksomheten
hatt daglig drift, og vært helt avhengige av pengestøtten gitt
fra ulike sponsorer i næringslivet i Stavanger og omegn.

Geir Høiland og hans stab, metter mange mager, og gir ly og støtte til mennesker med svært vanskelig hverdag, og Varmestuas venner får stadig flere støttespillere.

På Varmestua kan alle uansett tilstand ta turen innom for en prat, litt varme, få rene klær, ta en dusj og få et godt måltid varm mat. Vi stiller imidlertid krav til at det ikke nytes rusmidler på huset.

Lavterskeltilbudet har ikke åpent i helligdagene i påsken, vi prioriterer julen da vi opplever den som den vanskeligste tiden. Men staben sørger for att våre brukere har det de trenger igjennom hele påsken. 

Vi har ett godt renommé blandt byens befolkning og kultur livet. Varmestua blir tatt vare på av Viking FK og Stavanger Oilers, som vi samarbeider godt med.

Det er pr. i dag 15 frivillige som gjør en fabelaktig jobb for Varmestua,  uten dem hadde vi ikke hatt mulighet til ha dagens nivå av tjenester.

Varmestua mottar klær fra privatpersoner som de gir til brukere og trengende. Det hender også at de får møbler og andre husholdningsutstyr som de gir bort, samt matvarer fra lokale bedrifter/foreninger og lag, som deles ut til brukerne.

Offentlig regelverk skal imøtekomme ideelles innsats, ved å løfte blikket,  ikke peke på det som byråkratiet (kommunen) ser av mangler. Ansett heller kompetansen som etterlyses til dette  tilbudet? Varmestua har åpenbart ikke ressurser til å skaffe midler til å lønne en høyt utdanna helsearbeider.

Her starta de med tomme hender, og skulle fått en sterkere posisjon enn at virksomheten drives pga tilfeldigheter.
Vi kjenner til lokale initiativ her i Trondheim, som driver ettervern av rus rehab, der det også brukes alt for mye tid på å søke om penger, slik som Varmestuas venner. I oljebyen Stavanger, er virksomheten kjent, etter lang fartsstid, men blir ikke fulgt opp av systemet.

Varmestuen får ingen økonomisk støtte fra kommune eller stat for å drive sin aktivitet. Derfor er de helt avhengig av sponsormidler og støtte fra byens næringsliv, handelstand, foreninger og lag. Ifjor var det frivillighetens år, da mottok de et engangsbidrag fra Stavanger kommune.

Brukerstemmen skal være mangfoldig, bli sett i et samfunn bygd av tillit og legitimitet.
Det er store skattinntekter i Stavanger, en stor næringsby i landet. Der felleskapet
har god mulighet til å bygge en god velferd, og få eierskap til byens Lavterskel tilbud.
På Varmestua er forståelsen menneskekunnskap og omsorg, og skjerme sårbare fra et skarpt gatebildet. Et fundamentert og humanitært psykisk helsearbeid, støttes av mange innbyggerne.

Staben på Varmestuens Venner har med tiden fått nærrelasjon til rusmisbrukernes,
der de ansatte omtales ofte som om de er familie.
Alle blir møtt med respekt, både brukerne og oss som jobber her. En gjensidig respekt vi har skapt sammen, som gjør at det ytterst sjeldent er noe form for konflikter inne på huset.

«Å hjelpe de som sliter mest er et viktig og begtydelig samfunnsansvar. Derfor etterlyser vi et større offentlig engasjement til samfunnets stebarn, at vi ser at noen står tydelig ved roret.

3 generasjoners lavterskeltilbud med fokus på:
Tid | Tålmodighet | Takknemlighet | Toleranse

Hva gjør velferdstaten Norge?
Samfunnet må bekrefte, via nasjonal føringer; verdien av erfaringskompetanse.
– Det vil skape intensiver sånn at flere slike ideelle samfunnstiltak kan etableres. Mange ildsjeler omkring i landet, ønsker å hjelpe, da må kommunene bli ferdig med å utrede, lage vedtak som gir handling.
Lavterkselutvikling kan ha lik regelutforming, det vil fjerne mye byrokratisk forvirring. Ekmagasinet stiller ordføreren i Stavanger et spørsmål; hvordan tror hun bybildet ville sett uten Vamrestuens venner?
Varemstuens venner har valgt seg krevende oppgave, og familien kan risikerer å bli retraumatisert.
Rus enten det er alkohol eller narkotika, rammer familier og andre pårørende. Varmestuens kompetanse og driv er kunnskap om å bli rusfri, men også viten om hvor langt ned det kan ta hvert menneske.

Jaget etter å skape økonomien i balanse, er ressurskrevende, på Varmestua er det ikke er mulig f å bruke ressursene til å samle inn beløpet som kreves for at de kan ansette en kvalifisert helsearbeider. Alle krefter brukes på de basale tilbudet som å gi ly, samle inn klær og dele ut mat, ville minimeres.
Oljebyen Stavanger har høy virksomhet, med et stort hjelpepotenisal, er det fortsatt ikke forsent og tilby forutsigbare støtte? Ekmagasinet leser at fungerende Ordfører Kari Nessa Nordtun, er vedlig opptatt av at Stavanger skal bli Norges energihovudstad. Vi håper hun har en humanitær tanke til de nederst ved bordet.

Varmestuens Venner mottar klær fra privatpersoner som de gir til brukere og trengende. Det hender også at vi får møbler og andre husholdningsutstyr som vi gir bort, samt matvarer fra lokale bedrifter/foreninger og lag, som vi deler ut til brukerne.

Vi har ikke åpen Varmestue i helligdagene i påsken, vi prioriterer julen da vi opplever at den er den vanskeligste tiden. Men staben sørger for at brukerne har det de trenger igjennom hele påsken. 

Vi på Varmestuens Venner er som rusmisbrukernes familie, og er deres nærkontakter.
Alle blir møtt med respekt, både brukerne og oss som jobber her. En gjensidig respekt som vi har bygget sammen, gjør at det ytterst sjeldent er noe form for konflikter inne på huset.

«Å hjelpe de som sliter mest er et viktig samfunnsoppdrag, derfor må innsats og arbeid mot samfunnets stebarn, i større grad enn idag, være et kommunalt ansvar» – mener ekmagasinet.

Brukerstemmen er lovpålagt, den skal høres, fungere i et mangfoldig av frivillighet.
I et samfunn som må bygges av tillit og legitimitet.
Stavanger generere store felleskaps verdier, som uten mye strev kan omfordele til faste bidrag til Lavterskel virksomhet.
På Varmestua har de sosial kompetansen, der møtes man med medmennesklighet og omsorg.
Det som vi kaller personlig egnethet, et fag som universitetene ikke har på pensumlista.
Humanitære egenskaper videreført gjennom 3 generasjoner, en styrke godt nedarvet i familen.
Varmestuen venner gjør et betydelig stykke humanitært psykisk helsearbeid i hjembyen, der majoriteten av innbyggerne støtter deres arbeidet. Ekmagasinet mener de må få det, et forutsigbart tilskudd via skatteseddelen, i en av Europas energihovedsteder.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du vil kanskje også like...