#Formidle konkrete eksempler med visuelle bilder, for å styrke mental helse,
utarbeidet av et spennende panel, helsepersoner fra flere steder i landet.
Alle med lang erfaring i oppreist livsmodus, reist seg fra mange fall.
Sammen utvikler vi erfaringsbaserte #recovery prosesser.

Vi står fritt når innholdet produseres basert på nonprofitt.
Vi simulerer og tester mange ting basert på egenerfaringer.
Vi deler destruktiv adferd som vi endra med endringsvillighet.

De fleste ønsker et hverdagsliv med gode rutiner, utført i
trygge intervaller. Alle ønsker seg en robust psykisk helse .
Ekmagasinet vil bruke god tid på å lage podkast, for å
gi lytteren mentale byggeklosser. Repetere gode øvelser som
fører oss på riktig spor, og øker våre mentale muskel.

Ved å teste adferden i hverdagslivet, basert på alle typer følelser,
Der alle møter sorg og smerte, det er livets bane, vi må tolke feil konstruktivt,
for å lage et kompass. Ekmagasinet ser dette som grunnlag for å lage
vi et (digitalt) treningstudio, mentale styrkeøvelser, for hele følelsesspekteret,
alt fra sorg ,sinne, angst og depresjon. Lyse og lette følelser får et eget kapittel.


Bygge caser av eksempler fra et hverdagsliv, finne
negative adferdsmønster som kan brytes følelsene bør regulere.
Vårt viktigste organ, hjernen trenger en *mental rustning.*
Podkasten ser egenerfaring som viktig verktøy til å lage recovery-filosofi,
Målet er at lytteren inspireres til nye adferdsmønstre og egne mentale-verktøy.
Vi har alle reaksjoner og adferd vi ikke har lært å ta tak, som kan gi positive ringvirkninger.

Du vil kanskje også like...