September

 


Samfunnsmiddag 2021 blir synlig i løpet av noen uker, vi håper dere er spente, og at dere setter dere ned og ser filmen en ettermiddag. Vi har laget den for at du skal nyte 
bymarka og viktige funksjoner som samles til et måltid, som avsluttes ved bålet, med trubaduren Ove Røen.   
Our society project, "the community dinner"  2021 will soon be displayed in a few weeks. We hope you are excited and that you will take time to watch our fall documentary. www.onoffkultur.no 
Innhøsting av samfunnskunnskap 2021

Dokumentar som viser hvordan en falleferdig gård blir mellomstasjon og utendørsterapi for rusmisbrukere, pårørende og frivillige.

Mobbeombudets tanker om bruk av Østre Tømmerdal gård (Power)
«Jeg ser flere muligheter for å bruke gården og naturen i Tømmerdalen. Det kan være som etterverntilbud for barn og unge som har vært utsatt for mobbing, trygge samtaler når barnet skal få fortelle om sin egen opplevelse slik at skolen kan sette inn treffsikre tiltak, samlinger for å bygge bedre relasjoner mellom elever der mobbing og utestenging foregår, og samlinger for foreldre som har felles opplevelser med egne barn som ikke har det bra på skolen. Her vil de møte mennesker som vil dem vel og som har egne erfaringer og faglig kompetanse å tilby.»

Hverdagshelt 2020 Tone Grådahl
Sitat: Stedet er utmerket til fellessamling der fosterforeldre kan treffes og utveksle erfaringer. Også et sted der fosterforeldre og barn kan møtes til hyggelig samvær. Kan også være et treffsted for fosterforeningen i Trondheim.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *