Anne Blindheim

Intervju publisert før pandemien, handler omAnne Blindheim som nå jobber som erfaringskonsulent ved forskningsavdelingen for psykiatrisk klinikk Sandviken. Solveig B Rob beskriver Anne, da hun jobbet: som erfaringskonsulent hos Medikamentfrie behandlingsforløp for Kronstad DPS «Anne er en fargerik dame, og har et godt hjerte. Hun er klok og er god å prate med.Hun gir gode …