_Angst

aksepter angsten “Aller først, forstå dette; andre ser ikke ned på deg, fordi om de ser at du er nervøs. Tenk over det, ville du selv sett ned på noen fordi de virket nervøse?” For å få kontroll over angsten, bør man registrere de verste episodene, selve “utløserne”, og lage en sikringsstrategi. Etterhvert blir det […]

#MÅGÅ

Photo by hanya kumuh Det er lite som skal til for å skape bedring…5 minutters gange i frisk luft, og kroppen registrer allerede en bra endring. Føttene er vår beste transport, la bilen stå, dropp bussen også. Når du etablerer en gå-rutine, kan du øke uke for uke. Uten tvil, det er mulig, beina får deg […]

LOVEN OM MOBBING

Rektor har ansvar for sette inn rutiner som utarbeides, og sikre kompetanseutvikling og et godt læremiljø. … Skolen skal møte elevene og lærlingene med tillit, respekt og krav og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidest. Opplæringslov kapittel 9a, om elevenes læringsmiljø. I § 9a–1 står det “… […]