_RECOVERY

Recovery tar utgangspunkt i brukerensønsker, hva betyr recovery? Recovery er en filosofisk holdning som fokusere på muligheter. Tjenester med recoveryorientering i psykisk helse og rus tilbyr mennesker å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. NAPHA skriver på nettsiden at selvbestemmelse og selvstyring er sentralt i recovery-prosessen. Sentralt i bedringsprosessen er myndiggjøring, […]

Trivselssykepleier

“Som nyutdannet barnesykepleier ble Mads oppmerksom på atriet i det nyåpnede Kvinnebarnsenteret på St.Olav, «- her er det mulig å lage en utekino» tenkte han.“ I september 2007 arrangerte han sammen med Kosmorama den store Film og Kinodagen. Barnekreftforeningen hørte om prosjektet og tilbød han stilling som aktivitør. Mads Bøhle er takknemlig for muligheten han fikk til […]

_BAGASJEN

Alle mennesker trenger å bli sett, det må skje individuelt. Alle har baggasje, får den trøbbel eller skade, må den få en helsesjekk. “La en grundig psykologisk analyse, bli obligatorisk i en krise. I oppvekst og i menneskelige relasjoner, kan det skje at “sekken” renner full.Flere faktiske opplevelser, som vi ikke kontrollerer.Noen er robuste fra […]