_RECOVERY

Recovery tar utgangspunkt i brukersønsker, hva betyr recovery? Recovery er en filosofisk holdning som fokusere på muligheter. Tjenester med recoveryorientering i psykisk helse og rus tilbyr mennesker å leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. NAPHA skriver på nettsiden at selvbestemmelse og selvstyring er sentralt i recovery-prosessen. Sentralt i bedringsprosessen er myndiggjøring, …

Magisk øyeblikk:

Hvordan er det å jobbe med barn, kontra voksne?I møte med barn og ungdom og deres pårørende er det viktig åvære til stede med ” hele seg”, som sykepleier må man bruke alle sansene for å kunne observere og gi god sykepleie. Når jeg kommuniserer med barn er det viktig å ha bakgrunnskunnskap om barns …

Trivselssykepleier

«Som nyutdannet barnesykepleier ble Mads oppmerksom på atriet i det nyåpnede Kvinnebarnsenteret på St.Olav, «- her er det mulig å lage en utekino» tenkte han.« I september 2007 arrangerte han sammen med Kosmorama den store Film og Kinodagen. Barnekreftforeningen hørte om prosjektet og tilbød han stilling som aktivitør. Mads Bøhle er takknemlig for muligheten han fikk til …

BAGGASJE

Alle mennesker trenger å bli sett, det må skje individuelt. Alle har baggasje, får den trøbbel eller skade, må den få en helsesjekk. «La en grundig psykologisk analyse, bli obligatorisk i en krise. Oppvekst og menneskelige relasjoner, kan fylle «sekken» full.Alle faktiske opplevelser, særlig de vi ikke kan kontrollere.Noen er robuste i fra start, andre …