TREKK ERFARINGSKONSULENTEN INN

Erfaringskonsulenter kan spille en viktig rolle for å fremmesamhandlingskultur og forbedre brukermedvirkning i psykiskhelsetjeneste. Ta de gjerne med på råd for å styrke brukernes nettverk eller for riktig bruk av individuell plan. Helsedirektoratet, systemet, brukere og de som utformer lovverket til helsesystemet, har lenge vist tydelighet ovenfor pasientgrupper som bør tilbys verktøy for å administrere […]