BRUK ERFARINGSKONSULENT

«Erfaringskonsulenter spiller en viktig rolle forsamhandlingskultur og fremmer brukerrolleni psykiatrisk helsevesen. Ønsker man å styrke brukernes nettverk og bruk av individuell plan, er det klokt å rådføre seg med en erfaringskonsulent.» Helsedirektoratet, systemet, brukere og de som utformer lovverket til helsesystemet, har lenge vist tydelighet ovenfor pasientgrupper som bør tilbys verktøy for å administrereegen helsesituasjon: …

Skadepotensiale

«Alt som virker, har skadepotensiale. Erfaringsbaserte fortellinger kan gi mennesker overbelastning. Dette kan gjelde både forteller, og de som lytter.« Anne Kristine Bergen, psykiater og førstelektor mener det ertosidighet i å dele egne erfaringer. «Å lytte til andres historie kan trigge og har dermed et skadepotensialet.» Ofte er «erfaringsinnlegg» eller «brukerinnlegg» del av programmet på …