TREKK ERFARINGSKONSULENTEN INN

Erfaringskonsulenter kan spille en viktig rolle for å fremmesamhandlingskultur og forbedre brukermedvirkning i psykiskhelsetjeneste. Ta de gjerne med på råd for å styrke brukernes nettverk eller for riktig bruk av individuell plan. Helsedirektoratet, systemet, brukere og de som utformer lovverket til helsesystemet, har lenge vist tydelighet ovenfor pasientgrupper som bør tilbys verktøy for å administrere […]

Egen erfaring

Anne Kristine Bergen, psykiater og førstelektor påpeker tosidigheten i å dele egne erfaringer. “Å lytte til andres historie har et skadepotensialet.” Bergen er lege, spesialist i psykiatri, gruppeterapeut. Førstelektor ved OsloMet, på masterstudiet i psykisk helsearbeid Erfaring som kliniker og fagleder fra psykisk helsevern Tidligere fagrådgiver i Rådet for psykisk helse og i BarnsBeste. Formidler, […]