BRUK ERFARINGSKONSULENT

“Erfaringskonsulenter spiller en viktig rolle forsamhandlingskultur og fremmer brukerrollen i psykiatrisk helsevesen. Ønsker man å styrke brukernes nettverk og bruk av individuell plan, er det lurt å ta rådføre seg med en erfaringskonsulent.” Helsedirektoratet, systemet, brukere og de som utformer lovverket til helsesystemet, har lenge vist tydelighet ovenfor pasientgrupper som bør tilbys verktøy for å […]

Skadepotensiale

“Alt som virker, har skadepotensiale. Erfaringsbaserte fortellinger kan gi mennesker overbelastning. Dette kan gjelde både forteller, og de som lytter.“ Anne Kristine Bergen, psykiater og førstelektor mener det ertosidighet i å dele egne erfaringer. “Å lytte til andres historie kan trigge og har dermed et skadepotensialet.” Ofte er «erfaringsinnlegg» eller «brukerinnlegg» del av programmet på […]