Ingen å miste

Helseartikler

krever full mobilisering i Trondheim mot nullvisjon.

Vi trenger en trygg plattform som motiverer innbyggerne, og engasjerer alle samfunnsnivå.
“Fastlege, psykisk helse- og rustjenester, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste trenger ansatte med kompetanse som oppdager og reagerere på tegn til selvskadende atferd og selvmordsrisiko.”
Byen trenger politikere og et helsevesen som samhandler, og legger albuer og stridigheter bort.

Nullvisjonen trenger våre beste krefter; vi må ha et våkent blikk og spissede ører, som viser at vi bryr oss. Sammen skal vi gjøre det mindre vanskelig å ha tunge tanker, og lettere å finne veien mot lyset. Regjeringens nullvisjon kreve konkret handling av hele nasjonen. Den økonomiske forpliktelsen må samsvare med ambisjonen.

Trondheim må ha kompetanse som identifiserer og følger opp personer som trenger hjelp

Bedrifter er ansvarlig for ansatte har nødvendig kompetanse i kartlegging og identifisering av selvmordsrisiko. Arbeidstakere har et selvstendig ansvar for egen kompetanse, kjenne nødvendige prosedyrer, rutiner og plan.

Kommunen må sikre ansatte som jobber i aktuelle tjenester har nødvendig kunnskap og kompetanse om selvskading og selvmordsrisiko med hensyn til:

  • risikofaktorer, tegn
  • aktuelle tiltak
  • andre tjenester og aktører

Frivillige og etterlatte må ha trygge rammer og innhold som gjør oppgavene håndterbare.
Kommunen må tilby egnede rom til sorgbearbeidelse. og sorgruppe aktivitet. Leve har en rekke frivillige oppgaver som er ulønnet. Vi ønsker en debatt, for fremtidens rekruttering, hvordan møter med mennesker i krisesorg skal utformes? Det er etterlatte med samme sorg og tap som bidrar.
Skal vi komme dit vi vil, må veien formes, sammen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *