Mennesker må sees individuelt,
behandlere skal ha fokus på “baggasjen” menneskene bærer.
Hver historie gir grunnlag for en psykologisk analyse.
Helsa preges av oppvekst, menneskelige relasjoner og hendelser, vi ikke alltid styrer selv.
Menneskets sosiale utvikling skjer gjennom relasjonelle livsfaser. Noen skjøre, andre med tung baggasje» Psykiatrien har en
arbeidslinje med høy grad av effektivisering uten individuell tidsramme.

Mennesker er sammensatte vesen, men alle trenger
kjærlighet og omsorg.  DNA’et arves av foreldrene, en kjemisk
bestanddel i arvematrialet overført under reproduksjon.
En rekke betingelser for menneskets påvirkning formes i starten av livet.  

Individet må bli sett! Spesielt de oversette. Ingen er like, alle er unike. 

Indivitets historien må vektlegges.
I psykiatrien er menneskets historie viktigere enn medisinen.
Diagnosejakten finner ikke svarene som ligger inni traumene. Prioriter erfaringene som mennesket har.
I tillegg er miljøet der mennesker vokser opp i, en viktig forklaring til livets utvikling.

«Tung baggasje stopper opp, hvis behandlerne ikke går igjennom innholdet.  
Bagasjen lider på et samlebånd som strever.» Får baggasjen skader, er det ikke sikkert at den kan repareres. Endel av behandlerne hevder at “baggasjen” finnes i
biokjemien i hjernens. Den planen har ført til medisinske
“eksperiment”, som har gitt store ubehag og unødige traumer for mange.

Behandlerne må lytte til pårørende, som ofte har nyttig informasjon.

Stigmaet hviler enda tungt over psykiatrien, bagasjen står i kø, mange sleper på kofferter som ikke blir tilstrekkelig gjennomgått.
Ta hånd om baggasjen, sørg for at hver enkelts historie blir hørt, uten det tunge diagnose fokuset og de kategoriserende knaggende.

“HVORFOR er det liten tid til hver enkelts historie?  
Individet styrkes når behandlerne ønsker å lete opp historien via baggasjen. “

Å løfte frem personlig egenverd er viktig elementer i psykoterapeutisk behandling. Lavt selvbilde koblet med undervurdering av pasientens muligheter, hemmer recovery. Kompleksitet gjør det ekstra viktig å finne årsakene til hver og en især.

Dette er ingen generalisering, eller banalisering, men observasjoner fra en helse skribent og erfaringskonsulent i feltet. Styrker må finnes og løftes frem. Å lytte til menneskets erfaringer, identifiserer mer
enn diagnose-kikkerten og reseptblokka kan løse.

Alle har baggasje, og vi må klare å være den.

  •  
  •  
  •  
  •  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *