SJEKK BAGASJEN

Helseartikler

Vi trenger en individuell tilnærming, for å forstå hva “baggasje” betyr.
Hver historie har sitt grunnlag for en psykologisk analyse.
Helsa preges av oppvekst, menneskelige relasjoner og hendelser, vi ikke alltid styrer selv.
Vår sosiale utvikling skjer gjennom relasjonelle livsfaser. Noen litt skjøre, mens
andre har tung bagasje»

Mennesker er sammensatte vesen, en fellesnevner, alle trenger
kjærlighet og omsorg.  DNA’et arves fra foreldre, en kjemisk
bestanddel i arvematrialet som overføres under reproduksjon.
En rekke betingelser for menneskets påvirkning og rettning settes i starten av livet.  

Individet må bli sett! Særlig de som er oversett. Ingen er like, alle er unike. 

Individer med tung bagasjen, må få en lettere ferd på jorda” 

Det kontekstuelle historien til individet vektlegges fra start.
I psykiatri er tid til å finne menneskets historie viktigere enn medisinsk behandling .
Glem diagnosejakten, prioriter menneskets reise på jorden. Det må lyttes og høres for å gi riktig hjelp.

Kontekst er miljøet mennesket vosker opp i, som forklarer hvordan et livet utvikler seg.

«Tung baggasje kan stoppe helt, hvis behandlerne ikke grundig går igjennom innholdet.  
Bagasjen har ikke godt av en strevsom ferd på samlebåndet.» Blir den ødelagt
er det ikke sikkert at baggasjen kan repareres. Enkelte behandlerne har ment at “baggasjen” er i
hjernens biokjemi. Der finnes verken historie eller identitet. Den strategi har ført til medisinske
“eksperiment”, som har skapt ubehag og mer traumer for mange.

OG – behandlerne kan oftere lytte til pårørende, som k a n gi nyttig informasjon.

Et tung stigma hviler over psykiatrien, endel bagasjen stør i kø for å tømmes, mange individer sleper på kofferter som ikke blir tilstrekkelig gjennomgått.
Ta hånd om baggasjen, sånn at menneskets historier blir hørt, uten det tunge diagnose blikket og kategoriserende knagger.

HVORFOR blir det for liten tid til hver enkelts historie?  Forebygging og styrking av individet skapes ved at behandlerne får sjekka baggasjen. Gi mestring og dempe svakheter er lettere hvis man vet hva individet sliter med. Reperarer innholdet i bagasjen.

Å fremme personlig egenverd er viktig elementer i psykoterapeutisk behandling. Lavt selvbilde koblet med undervurdering av pasienter i psykistrien, hemmer progresjon. Kompleksitet gjør det ekstra viktig å finne årsakene til hver og en især.

Ikke som generalisering, eller banalisering, men observasjoner fra en skribent og erfaringskonsulent i feltet. Alle har styrker som kan løftes frem. Å se hele mennesket gjør det lettere å se styrker enn symptomer.

Er bagasjen blitt tung å bære, bør du se etter om ting du kan unnvære.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *