Selvmordsforebygging

AKUTT BEHOV for nytenkning innen selvmordsforebygging Høsten 2018 ble det etablert et eget Forum for Helse og Sosialpolitikk i Rødt Trondheim, et av temaene som dukket opp tidlig, var behovet for selvmordsforebygging. Noen hadde mistet nære ved selvmord, mens andre var tett på problemstillingen i sin kliniske hverdag. Temaet er alvorlig og fortjener vår største oppmerksomhet. […]

Kommunalt tilbud

RPH=rask psykisk helsehjelp til personer over 16 år, med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Foreløpig er det etablert slike sentre i 55 norske kommuner. Hjelpen gis av tverrfaglige team, og det er psykolog tilknyttet hvert team. Til​budet baserer seg på kognitiv terapi, og følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledning […]