ERFARINGSMEDARBEIDEREN

“Hva er en erfaringsmedarbeider? Skal de ansettes i et helseforetakeller i organisert, eller frivillig virksomhet.” Dag Øivind Antonsen: “Tidligere pasienter bør arbeide i helsevesenet, slik at erfaringene med tjenesten blir tatt til følge i daglig og direkte utøvelse av tilbudet.  Det vil gi en ny dimensjon i utvikling av tjenestene. Med daglig innspill og justeringer utvikles […]